MAC-aadresside määramine tulemüüri reeglite jaoks

Saate määrata, kas soovite konkreetse MAC-aadressiga seadme sidetaotluse lubada või keelata.
1
Vajutage .
2
Vajutage nuppu <Eelistused>  <Võrk>  <Tulemüüri seaded>  <MAC-aadressi filter>.
3
Valige <Väljuva filter> või <Saabuva filter>.
Printerist arvutisse saadetavate andmete piiramiseks valige [Väljuva filter].
Arvutist saadavate andmete piiramiseks valige [Saabuva filter].
4
Määrake valiku <Filtri kasutus> olekuks <Sees>, valige <Vaikereegel> ja vajutage<Salvesta>.
Tehke kuval <Vaikereegel> valik <Keela>, et lubada side ainult nende seadmetega, mille MAC-aadress on sisestatud järgmises etapis kirjeldatud kuval <Erandi aadress> või valige <Luba>, et keelata side loomine nende seadmetega.
Kui teete valiku <Keela> kuval <Vaikereegel>, ei kehti piirangud multisaate- ega ülekandeaadressidele.
5
Sisestage aadressierandid ja valige <OK>.
Määrake MAC-aadressid, mis lisatakse eelmises punktis valitud <Vaikereegel> suvandisse aadressieranditena.
Saate registreerida 100 aadressierandit kuval <Väljuva filter> ja 100 aadressierandit kuval <Saabuva filter>.
Aadressierandi muutmine
4. etapis kuvatud ekraanil valige see aadressierand, mille sätteid soovite muuta, ja vajutage muutmiskuva kuvamiseks valikul <Muuda>.
6
Vajutage nuppu <OK>.
7
Vajutage nuppu     <Rak. sea. muudat.>  <Jah>.
6W1W-09E