Printeri haldamine

Vähendamaks printeri kasutamisega seotud erinevaid ohte, näiteks isikuandmete lekkimist ja kõrvaliste isikute poolt loata kasutamist, on vajalikud pidevad ja tõhusad turvameetmed. Määrake administraator oluliste masinaseadete (nt kasutajahalduse ja turbeseadete) käsitlemiseks, et tagada seadme ohutu kasutamine.

Põhihaldussüsteemi konfigureerimine

 

Hooletusest, toimingutõrgetest ja väärkasutusest tulenevate riskide piiramine

 

Tõhusa haldamise tagamine

 

Süsteemi konfiguratsiooni ja seadete haldamine

 
6W1W-08E