Puhvri seadmine

Saate määrata, et seadme asemel peab sidet haldama puhverserver, ja kasutada puhverserverit väljaspool võrku asuvate seadmetega ühenduse loomiseks, näiteks veebisaitide sirvimiseks. Puhverserveri kasutamine muudab süsteemi turvalisemaks, sest seade ei pääse väljaspool võrku asuvatele ressurssidele otse ligi. Nende sätete muutmiseks on vaja administraatoriõigusi või võrguadministraatori õigusi.

1
Vajutage .
2
Vajutage nuppu <Eelistused>  <Võrk>  <TCP/IP seaded>  <Proksi seaded>.
3
Määrake sätte <Proksi kasutus> olekuks <Sees>, tehke vajalikud määrangud ja vajutage <OK>.
<Serveri aadress>
Sisestage kasutatava puhverserveri aadress. Määrake vastavalt keskkonnale IP-aadress või hostinimi.
<Pordi number>
Sisestage puhverserveri pordi number.
<Puhverserveri kasutus sama domeeni piires>
Märkige ruut <Sees>, et kasutada puhverserverit ka andmesides samas domeenis oleva HTTP-serveriga..
<Autentimise määramine>
Puhverserveri autentimisfunktsiooni kasutamiseks vajutage sellel valikul ja konfigureerige autentimisteave. Vajutage kuvataval ekraanil valikut <Sees>, sisestage puhverserveris tuvastamiseks kasutatav kasutajanimi ja parool ning vajutage <OK>.
4
Vajutage nuppu     <Rak. sea. muudat.>  <Jah>.
6W1W-09F