Turbereeglite seadete konfigureerimine

Infoturbega seotud masinaseadeid saab rakendada ja hallata pakettidena. Turbereeglite haldamise eest vastutaval infoturbe administraatoril on soovitatav rakendada masina suhtes turbereegleid vastavalt teie organisatsiooni poliitikale. Turbereeglite konfigureerimiseks logige Remote UI-sse (Kaugkasutajaliidesesse) sisse administraatoriõigustega.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliidese) käivitamine
2
Klõpsake avalehel [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Klõpsake [Security Settings]  [Security Policy Settings].
4
Klõpsake [Security Policy Settings].
Kuvatakse seadistuse ettevaatusabinõud. Lugege kindlasti sisu ja mõistke seda.
Kui parooli pole konfigureeritud (Parooli kasutamine turbereeglite seadete kaitsmiseks), lugege sisu ja klõpsake 6. juhise jätkamiseks nuppu [OK].
5
Sisestage parool ja klõpsake nuppu [Log In].
6
Konfigureerige vajalikud üksused ja klõpsake nuppu [OK].
Seadete kohta teabe saamiseks vt teemat Turbereeglite seadete üksused.
Märkeruuduga tähistatud üksustega seotud sätteid ei saa muuta rakenduse  või Remote UI (Kaugkasutajaliides) abil.
Kõigi masinaseadete puhul, mida muudeti turbereeglite seadete rakendamisel, ei saa te varem määratud väärtuse taastamiseks märkeruutu lihtsalt tühjendada. Seadete muutmiseks kasutage rakendust  või Remote UI (Kaugkasutajaliides).
7
Klõpsake [OK].
Kui turbereeglid on konfigureeritud, kuvatakse juhtpaneelil või Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva <Seaded/salvestus> kuvamisel teade, mis näitab, et funktsioonid ja toimingud on piiratud.

Turbereeglite seadete rakendamine muule seadmele

Saate importida ja eksportida seadme turbereeglite seadeid. Rakendades samu reegleid mitmele seadmele*, saate kõiki oma organisatsiooni seadmeid juhtida samade sätete abil. Seadete andmete importimine/eksportimine
* Ainult turbereeglitega ühilduvad Canoni seadmed
Turbereeglite seaded saab importida ainult siis, kui ekspordiks kasutatava seadmed turbereeglite seadete parool vastab imporditava seadme paroolile või kui imporditavas seadmes pole parooli määratud. Kui imporditavas seadmes pole parooli määratud, määratakse imporditavale seadmele eksporditavas seadmes seadistatud parool.
6W1W-08J