Mitme Canoni multifunktsionaalse printeri sätete sünkroonimine

Saate sünkroonida mitme võrku ühendatud Canoni multifunktsionaalse printeri isikustatud andmed. Nii saate ühel seadmel oleks aadressiraamatut ja isiklikku/jagatud nuppu jmt kasutada teistel sünkroonitud seadmetel. Teavet kohandatud sätete sünkroonimisega seotud üksuste kohta vaadake lõigust Loend üksustest, mida on võimalik isikupärastada.
Serveseade/klientseade
Klientseade
Klientseade
Seadmel pole serverifunktsiooni. See töötab klientseadmena.
Lubage sünkroonimisfunktsioon serverifunktsiooniga seadmel ja ühendage see seade klientseadmena.
Sünkroonida saab kuni 10 seadme, sh serverseadme töö.
Sünkroonitud väärtused ei pruugi, sõltuvalt valikulistest lisadest ja masina konfiguratsioonist, kajastuda.
Serverseadet saab kasutada kas serverseadmena, mis ei sünkrooni iseenda andmeid, või nii server- kui ka klientseadmena (server-/klientseadmena).
Kui te ei käivita serverseadmel kliendifunktsioone, ei kajastu serverseadmel määratud andmed klientseadmetes.

Sünkroonimistoiming

Seadistage sünkroonimine allkirjeldatud viisil.
 
 
Algne kontroll
Kas sünkroonitavad seadmed on korralikult võrku ühendatud?
 
 
 
 
 
 
Kasutajaandmete eksportimine
Kasutajaandmed tuleks andmete varundamiseks eksportida. Seadete andmete importimine/eksportimine
 
 
 
 
Serverseadme sätete määramine
Alustage sünkroonimist serverseadmel. Selle toimingu täpsemaid juhiseid saate lugeda serverifunktsiooniga seadme kasutusjuhendist.
 
 
 
Üksikasjalike sünkroonimissätete määramine
Määrake serverseadmel üksikasjalikud sünkroonimissätted. Selle toimingu täpsemaid juhiseid saate lugeda serverifunktsiooniga seadme kasutusjuhendist.
 
 
Sünkroonimise alustamine
Määrake klientseadmetel ühenduse sihtkoht ja alustage sünkroonimist. Sünkroonimise algseaded
 
 
Sünkroonimise kontrollimine
Kontrollige serverseadme üksikasjalikke sünkroonimissätted, registreeritud kasutajaid ja serverseadmega ühendatud seadmeid. Selle toimingu täpsemaid juhiseid saate lugeda serverifunktsiooniga seadme kasutusjuhendist.
Jagamisulatuse jmt määrangute muutmiseks pärast sünkroonimise alustamist lülitage välja kõik klientseadmed, muutke serverseadme määranguid ja käivitage klientseadmed uuesti.
Sünkroonimine algab pärast klientseadmete taaskäivitamist.
Kui klientseade käivitub ja loob ühenduse serverseadmega, kirjutatakse nii server- kui ka klientseadmesse registreeritud kasutajaandmed üle serverseadmes olevate kasutajaandmetega ja kustutatakse klientseadmes määratud kasutajaandmed. Kui soovite kasutada selle klientseadme andmeid, millega ühenduse loote, kustutage enne klientseadme käivitamist serverseadme vastavad andmed, kasutades funktsiooni <Delete User Data> kuval <Synchronize Custom Settings (Server)>.
Kui ühel kasutajal on erinevates, järjestikku käivitatavates klientseadmetes erinevaid andmeid, kasutatakse sünkroonimiseks selle klientseadme kasutajaandmeid, mis esimesena serveriga ühendatakse.
 : 1. kasutaja andmed
 : Muud 1. kasutaja andmed
 : 2. kasutaja andmed
 : 3. kasutaja andmed
Klientseadme A kasutajaandmed
Esimene serveriga ühenduse loonud klientseade.
1. ja 2. kasutaja andmed on registreeritud.
Klientseadme B kasutajaandmed
1. ja 3. kasutaja andmed on registreeritud.
Kasutaja andmed on serverseadmes registreeritud.
1. kasutaja serverseadmesse salvestatud andmed sünkroonitakse klientseadme A andmetega.
Kui klientseadme või serverseadme töös ilmneb pärast sünkroonimise algust tõrge, taastatakse nende andmete vaikeseaded, mille jagamisulatuseks on probleemses masinas määratud [Device-Specific (Not Shared)], ja neid andmeid ei taastata.
Kohandatavate määrangute sünkroonimiseks erinevate seadmete vahel peavad seadmete autentimissätted ja grupihaldusseaded olema ühesugused. Seda, kuidas määrata ühesugused autentimisseaded, lugege sisselogimisrakenduse juhistest. Grupihaldusseaded on soovitav eksportida ühest seadmest kõigisse teistesse seadmetesse. Kui gruppide haldamiseks kasutatakse osakondade ID-sid, määrake kõigile seadmetele sama osakonna ID.
Võtmeahelate võrgukohtadega seotud teabe sünkroonimiseks tuleb võrgukohad kõigis seadmetes ühesuguses järjekorras registreerida.
Kui kasutate seadme vanemat versiooni, ei pruugita registreeritud otseteid ja võtmeahelaid sünkroonida.
Kui alustatakse kliendi kohandatud sätete sünkroonimist ja serveri kohandatud sätete sünkroonimist, seatakse sätte <Toiming maksimaalse arvu kasutajate ületamisel> olekuks <Kustuta vanimad kasutajaseaded> ja seda olekut ei saa muuta
Kui (kliendi) kohandatud sättete sünkroonimine on alanud, keelatakse sünkroonitavate andmete (sh aadressiraamatu) importimine ja eksportimine. Säteandmete importimise/eksportimise kohta lisateabe saamiseks vt teemat Seadete andmete importimine/eksportimine. Teavet kohandatud sätete sünkroonimisega seotud andmete kohta vaadake lõigust Loend üksustest, mida on võimalik isikupärastada.
6W1W-0C4