Kasutajasätete teabe kustutamine

Mittevajalikku kasutajasätete teavet on võimalik kustutada. Kasutajasätete teave on tabel, milles sisalduvad kasutajate jaoks konfigureeritud seaded koos nende määramise ajaga. Seadete teave registreeritakse automaatselt ja mõnede seadete teave tuleb käsitsi kustutada, sest need säilivad isegi pärast kasutaja kustutamist. Kasutajasätete teabe kustutamiseks, logige kaugkasutajaliidesesse sisse administraatoriõigustega.
Saate kasutajasätete teabe automaatselt kustutada, kui maksimaalselt registreeritav andmesalvestushulk on ületatud. <Toiming maksimaalse arvu kasutajate ületamisel>
Teavet selle kohta, kui palju kasutajaseadetega seotud teavet registreerida tohib, vaadake kuvalt Süsteemi andmed.
Kasutajateabe haldusmooduliga saab siduda järgmise kasutajasätete teabe.
Võtmeahela teave (Kasutajate haldamine)
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliidese) käivitamine
2
Klõpsake avalehel valikut [User Setting Information Management Service]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Kustutage kasutajasätete teave
Kõigi kasutajate sätete teabe kustutamine
Klõpsake [Delete All User Setting Information]  [Yes].
Üksikute kasutajate sätete teabe kustutamine
1
Klõpsake [Select User and Delete Setting Information].
2
Märkige ruut.selle kasutaja nime juures, kelle sätete teavet soovite kustutada ja klõpsake valikul [Delete]  [Yes].
Kõigi kasutajate jagatud sätete teabe kustutamine
Klõpsake [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Yes].
Kõigi kasutajarühmade sätete teabe kustutamine
Klõpsake [Delete All User Group Setting Information]  [Yes].
Üksikute kasutajarühmade sätete teabe kustutamine
1
Klõpsake [Select User Group and Delete Setting Information].
2
Märkige ruut.selle kasutajarühma juures, kelle sätete teavet soovite kustutada ja klõpsake valikul [Delete]  [Yes].
Vanade kasutajasätete teabe kustutamine võib veidi aega võtta. Vana kasutajasätte teabe kustutamine võib veidi aega võtta. Oodake veidi ja taaskäivitage seade.
6W1W-098