Skannimine teenuse AirPrint abil

Printeri abil skannitud dokumendi saate teenuse AirPrint abil otse saata Mac-seadmesse.
Nõuded süsteemile
Teenuse AirPrint abil skannimiseks on vajalik Mac-seade opsüsteemiga OS X 10.9 või uuema versiooniga. TLS-side abil skannimiseks on vajalik Mac-seade opsüsteemiga OS X 10.11 või uuema versiooniga.
Võrgukeskkond
Nõutav on üks järgmistest keskkondadest.
Keskkond, kus Apple'i seade ja printer on ühendatud sama kohtvõrguga.
Keskkond, kus Mac-seade on printeriga ühendatud USB kaudu.
Skannimiseks on vaja <Võrgulingiga skaneerimise kasutus> seada olekusse <Sees>. <TCP/IP seaded>  <Võrgulingiga skaneerimise kasutus>
Võib olla vajalik ka püsivara värskendus. Püsivara uuendamine
Skannida ei saa ajal, mil toimingute seadeid määratakse või mil printer täidab mis tahes ülesannet.

Skannimine Mac-seadmest

1
Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja Mac-seadmega ühendatud.
Selle kohta saate lisateavet jaotisest Võrgukeskkonna seadistamine.
2
Mac-seadmes lisage masin valikus [System Preferences] [Printers & Scanners].
Kui masin on printimiseks või faksi saatmiseks juba lisatud, ei ole see toiming vajalik.
3
Valige see printer printerite loendist menüüs [Printers & Scanners].
4
Klõpsake [Skannimine].
5
Klõpsake [Ava skanner].
Kuvatakse kuva [Skanner].
6
Konfigureerige skannimissätted vastavalt vajadustele.
7
Klõpsake [Skannimine].
Skannitakse dokument ja kuvatakse kujutis.
6W1W-086