<Võrk>

See osa kirjeldab võrgu seadeid.
<Väljasta raport>
  <Eelistused> <Võrk>
Saate printida kuval <Võrk>.olevad sätted Seadete loendi printimine
<Võrguühenduse seadete muutmise kinnitus>
  <Eelistused> <Võrk>
Kui selle sätte väärtuseks on määratud <Sees>, saate võrgusätteid muuta. Kui ilmnevad võrguühendustega seotud tõrked, kuvatakse seadme puuteekraanil veateade. Võrguseadete luku tühistamine
<IPv4 kasutus>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <IPv4 seaded>
Valige, kas soovite kasutada IPv4. IPv4-aadressi seadistamine
<IP-aadressi seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <IPv4 seaded>
Sisestage IPv4-aadress. IPv4-aadressi seadistamine
<DHCP valikute seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <IPv4 seaded>
Sisestage DHCP valikulised määrangud. DHCP-serveri kasutamine
<PING-käsk>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <IPv4 seaded>
Kontrollitakse, kas IPv4 aadress on õigesti määratud. IPv4-aadressi ühenduse kontrollimine
<IPv6 kasutus>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <IPv6 seaded>
Määrake, kas soovite kasutada protokolli IPv6. IPv6-aadressi määramine
<Olekuta aadressi seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <IPv6 seaded>
Määrake olekuta IPv6 aadress. IPv6-aadressi määramine
<Aadressi käsiseaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <IPv6 seaded>
Määrake IPv6-aadress käsitsi. IPv6-aadressi määramine
<DHCPv6 kasutus>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <IPv6 seaded>
Määrake, kas soovite hankida, IPv6-aadressi DHCP-serverist. IPv6-aadressi määramine
<PING-käsk>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <IPv6 seaded>
Kontrollige, kas IPv6-aadress on õigesti määratud. IPv6-aadressi ühenduse kontrollimine
<Võta vastu ainult olekuga aadressi prefiks>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <IPv6 seaded>
Valige, kas DHCP-serverist saab DHCPv6-protokolli kasutades tuua vaid olekuga aadressi esimese poole.
<DHCP valikute seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <IPv6 seaded>
Sisestage DHCP valikulised määrangud. DHCP-serveri kasutamine
<DNS serveri aadressi seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <DNS seaded>
Määrake DNS-serveri aadressimäärangud. DNS-i seadete muutmine
<DNS hosti nime/domeeni nime seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <DNS seaded>
Sisestage seadme hosti- ja domeeninimi. DNS-i seadete muutmine
<DNS dünaamilise uuendamise seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <DNS seaded>
Määrake, kas automaatset värskendamist tuleks teostada, kui hostinime ja IP-aadressi vastendamises tehakse muudatusi DHCP-s või mõnes sarnases keskkonnas. DNS-i seadete muutmine
<mDNS seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded> <DNS seaded>
Määrake sätted DNS-funktsiooni kasutamiseks süsteemis, millel pole DNS-serverit. DNS-i seadete muutmine
<Arvuti nime/töögrupi nime seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Määrake seadme võrgunimi ja selle töörühma nimi, kuhu seade kuulub. Kui teie keskkonnas pole töörühmi, looge töörühm Windowsis ja sisestage loodud töörühma nimi.
<SMB-kliendi seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Määrake, milliseid sätteid kasutatakse kui seade loob võrguühenduse SMB-kliendina. SMB seadete muutmine
<SMB-kliendi versiooni määramine>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Sisestage SMB-kliendiga kasutatav SMB versioon. SMB seadete muutmine
<WINS seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Määrake Windows'i internetinimeteenuse (WINS) sätted. WINS seadete muutmine
<LPD prindiseaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Tehke LPD-printimise määrangud. LPD-vormingus printimiseks vajutage valikut <Sees> ja määrake ajavahemik, mille järel töö automaatselt tühistatakse, kui prindiinfot sidetõrke vmt põhjuse tõttu hankida ei saa.
<RAW printimise seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Tehke RAW-printimise määrangud. RAW-vormingus printimiseks vajutage valikut <Sees> ja määrake, kas soovite kasutada kahesuunalist ühendust ning millise ajavahemiku järel töö automaatselt tühistatakse, kui prindiinfot sidetõrke vmt põhjuse tõttu hankida ei saa.
<SNTP seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Määrake Simple Network Time Protocoli (SNTP) sätted. SNTP seadete muutmine
<FTP printimise seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Tehke FTP-printimise määrangud. FTP-printimisfunktsiooni kasutamiseks vajutage valikul <Sees>ja sisestage vajalikud andmed väljadele <Kasutajanimi> ja <Parool>.
<UTF-8 kasutamine FTP-prinditöö nime kuvamiseks>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Määrake, kas FTP-printimise käigus tuleks nimesid kuvada UTF-8 kodeerimisstandardi alusel.
<WSD seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Määrake WSD-sätted. WSD (seadmete veebiteenuste) kasutamiseks printimisrakendusena määrake sätte <WSD printimise kasutus> väärtuseks <Sees>. Selleks, et WSD abil seadme jaoks vajalikku infot tuua, määrake sätte <WSD sirvimise kasutus> väärtuseks <Sees>.
WSD-skannimisfunktsiooni kasutamiseks määrake sätte <WSD skaneerimise kasutus> väärtuseks <Sees>. WSD kasutamine
<FTP PASV režiimi kasutus>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Määrake, kas kasutada FTP PASV režiimi.. FTP jaoks PASV-režiimi seadistamine
<IPP printimise seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Tehke IPP-printimise määrangud. IPP-printimise kasutamiseks vajutage valikul <Sees> ja määrake, kas lubate sideandmeid krüptida vaid TLS-iga (IPP-printimine) ja kas soovite kasutada IPP-autentimist.
<Multicast Discovery seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Määrake multisaate tuvastamisseaded. Seadme jälgimine seadmehaldussüsteemide abil
<Sleep Mode Notification Settings>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Määrake seaded energiasäästurežiimi teavituste multisaate tuvastamisseaded.
<HTTP kasutus>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Lubage või keelake HTTP-säte
<TLS-seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Saate määrata võtmepaari, TLS-i versiooni ja krüptimisalgoritmi, mida kasutatakse pärast seda, kui on kinnitatud, et seade kasutab TLS-standardi abil krüptitud ühendust. TLS-i võtme ja sertifikaadi konfigureerimine
<Proksi seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Määrake puhverserveri sätted. Puhvri seadmine
<Aut. info kinnitamine autentimise haldusrežiimis>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Määrake, kas seade kontrollib autentimisteavet, kui kasutate printimisel V4 printeridraiverit.
<IP turvalisuse (IPSec) seaded>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Määrake IPSec-protokolli seaded. IPSec-protokolli seadete konfigureerimine
<TCP/IP Option Settings>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Määrake TCP-suvandite akna ja MTU suurus
<Võrgulingiga skaneerimise kasutus>
  <Eelistused> <Võrk> <TCP/IP seaded>
Määrake, kas soovite kasutada võrgulingi skannimist.
<SNMP seaded>
  <Eelistused> <Võrk>
Määrake SNMP sätted. SNMP-ga seire ja juhtimine
<Hostiressursside MIB vormindus standardisse RFC2790>
  <Eelistused> <Võrk>
Täpsustage, kas hostimisressursside MIB vastab RFC2790 spetsifikatsioonidele.
<Määratud pordi seaded>
  <Eelistused> <Võrk>
Määrake, kas soovite konfigureerida masina üksikasjalikke andmeid või viidata neile andmetele Canoni draiverite või utiliiditarkvara abil.
<Määratud pordi autentimise meetod>
  <Eelistused> <Võrk>
Määrake püsipordi jaoks soovitud autentimisviis.
<Spuulimise funktsiooni kasutus>
  <Eelistused> <Võrk>
Määrake, kas mäluseadme kaudu seadmesse saadetud prinditööd tuleks spuulida.
<Ühenduse ooteaeg käivitamisel>
  <Eelistused> <Võrk>
Määrake võrguühenduse loomise ooteaeg seadme käivitamisel. Võrguga ühenduse loomise ooteaja määramine
<Etherneti draiveri seaded>
  <Eelistused> <Võrk>
Määrake Etherneti draiveriseaded Etherneti seadistamine
<IEEE 802.1X seaded>
  <Eelistused> <Võrk>
Määrake IEEE 802.1X sätted. IEEE 802.1X konfigureerimine Autentimisseaded
<Väljuva filter>
  <Eelistused> <Võrk> <Tulemüüri seaded> <IPv4 aadressi filter>
Määratlege väljaminev filter. IP-aadresside määramine tulemüüri reeglite jaoks
<Saabuva filter>
  <Eelistused> <Võrk> <Tulemüüri seaded> <IPv4 aadressi filter>
Määratlege sissetulev filter. IP-aadresside määramine tulemüüri reeglite jaoks
<Luba alati saatmine/vastuvõtt ICMP abil>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Tulemüüri seaded>  <IPv4 aadressi filter>
Määrake, kas ICMP-side peaks alati lubatud olema.
<Väljuva filter>
  <Eelistused> <Võrk> <Tulemüüri seaded> <IPv6 aadressi filter>
Määratlege väljaminev filter. IP-aadresside määramine tulemüüri reeglite jaoks
<Saabuva filter>
  <Eelistused> <Võrk>  <Tulemüüri seaded>  <IPv6 aadressi filter>
Määratlege sissetulev filter. IP-aadresside määramine tulemüüri reeglite jaoks
<Luba alati saatmine/vastuvõtt ICMPv6 abil>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Tulemüüri seaded>  <IPv6 aadressi filter>
Määrake, kas ICMPv6-side peaks alati lubatud olema.
<Väljuva filter>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Tulemüüri seaded>  <MAC-aadressi filter>
Määratlege väljaminev filter. MAC-aadresside määramine tulemüüri reeglite jaoks
<Saabuva filter>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Tulemüüri seaded>  <MAC-aadressi filter>
Määratlege sissetulev filter. MAC-aadresside määramine tulemüüri reeglite jaoks
<IP-aadressi blokeeringute logi>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Tulemüüri seaded>
Kuvab IP-aadressi filtriga blokeerimise logi. IP-aadresside määramine tulemüüri reeglite jaoks
<Mopria kasutus>
  <Eelistused>  <Võrk>
Määrake, kas andmeid saab printida otse Mopria®-t toetavatelt mobiilsetest seadmetest, näiteks nutitelefonidest või tahvelarvutitest. Printeri kasutamine rakenduste kaudu
<AirPrint'i kasutus>
  <Eelistused>  <Võrk>
Määrake, kas on lubatud printida funktsiooni AirPrint toetavast iPhone’ist, iPadist, iPod Touchist või Macist. Teenuse AirPrint kasutamine
<AirPrinti tõrgete kuvamine>
  <Eelistused>  <Võrk>
Määrake, kas juhtpaneelil kuvab tõrkekuva, kui printimisandmete probleemi tõttu ei ole printimine võimalik, kui prindite teenuse AirPrint abil.
Kui on määratud <Sees>, kuvab juhtpaneelil tõrkekuva. Pärast tõrkekuva vaatamist tühistage töö. Kui on määratud <Väljas>, ei kuva juhtpaneelil tõrkekuva, aga töö jääb tööde ajalukku koos märkusega <VIGA>.
<Google'i pilvprintimise seaded>
  <Eelistused>  <Võrk>
Määrake, kas soovite printida otse Google Cloud Printi toetavast arvutist, nutitelefonist, tahvelarvutist vm seadmest. Teenuse Google'i pilvprintimine kasutamine
<Seadme asukoha info seaded>
  <Eelistused>  <Võrk>
Määrake seadme asendiandmete sätted. Teenuse AirPrint kasutamine
<Liidese valimine>
  <Eelistused>  <Võrk>
Määrake, kas kasutate kaabliga kohtvõrku, traadita side kohtvõrku või mõlemat korraga. Kaabelühendusega või traadita side kohtvõrgu valimine
<Juhtmeta kohtvõrgu seaded>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Juhtmeta LAN>
Määrake traadita side kohtvõrgu seaded. Ühenduse loomine traadita side kohtvõrguga
<Juhtmeta kohtvõrgu info>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Juhtmeta LAN>
Kuvatakse juhtmevaba LAN-i seadistusteave. Kontrollige traadita side kohtvõrgu seadeid ja teavet
<Energiasäästurežiim>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Juhtmeta LAN>
Määrake, kas masin lülitub traadita side LAN-i marsruuteri saadetud signaalide alus regulaarselt energiasäästurežiimi. Ühenduse loomine traadita side kohtvõrguga
<Otseühenduse kasutus>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Valige, kas tuleb kasutada otseühendust. Ühendamine otse
<Otseühenduse tüüp>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Valige otseühenduse tüüp. Ühendamine otse
<Seadme nimi Wi-Fi Directi jaoks>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Määrake otseühenduste (Wi-Fi Direct) puhul kasutatav seadme nimi
<Aeg ühenduse seansi katkestamiseni>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Määrake ajavahemik, mille möödumisel katkeb side automaatselt, kui otseühenduse kaudu suheldes pole pika aja jooksul andmeid saadetud ega vastu võetud.
<Pääsupunktirežiimi seaded>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Määratlege juurdepääsu režiimi seaded.
<Hoia alati lubatuna, kui SSID/võrgu võti on määratud>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Kui <Määrake kasutatav SSID> ja <Määrake kasutatav võrguvõti> on lubatud menüüs <Pääsupunktirežiimi seaded>, saab otseühendusi teha ilma vajutamata nuppu <Luba> alammenüüs <Otseühendus> menüüs <Mobiiliportaal>.
<Otseühenduse IP-aadressi seaded>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Määrake IP-aadress, mida levitada mobiilseadmetele kasutades otseühendust.
<Isikliku SSID ja võrguvõtme seaded>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Määrake SSID ja võrgu võti igale kasutajale sisselogimisel ning otseühendust kasutades ühendumisel. SSID määramiseks määrake seade <Kohandatud SSID kasutus> väärtuseks <Sees> ja sisestage SSID. Võrgu võtme määramiseks määrake seade <Kohandatud võrguvõtme kasutus> väärtuseks <Sees> ja sisestage võrgu võti.
Kui seade <Luba/keela otseühendus sisse-/väljalogimisel automaatselt> väärtuseks on määratud <Sees>, on otseühendused võimalikud sisselogimisel ilma vajutamata <Mobiiliportaal>  <Otseühendus> <Luba>.
<Sisselog. nime kasutus prinditööde kasutajanimena>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Määrake, kas kuvada otseühendust kasutades prinditud printimistööde puhul sisselogimisnime kasutajanimena.
<IP-aadressi seaded>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Alamliini seaded>
Määrake IPv4-aadress, mida kasutada traadita LAN-is (alamliin) kasutades nii traadiga kui ka traadita LAN-i ühel ajal.
<Prioriteetne liin mobiilseadmetega andmevahetuseks>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Alamliini seaded>
Valige liin, millega mobiilseadmed ühendada, kui kasutada nii traadiga LAN-i (põhiliin) kui ka traadita LAN-i (alamliin) ühel ajal.
<Alamliini funktsioonide piiramine>
  <Eelistused>  <Võrk>  <Alamliini seaded>
Piirab funktsioonid, mida saab kasutada alamliiniga (traadita LAN), kui kasutada nii traadiga LAN-i (põhiliin) kui ka traadita LAN-i (alamliin) ühel ajal. Kui määrate selle väärtuseks <Sees>, siis on alamliinil (traadita LAN) saadaolevad funktsioonid piiratud LPD-printimise, RAW-printimise ja SNMP-ga.
6W1W-0F2