<Printer>

Selles jaotises kirjeldatakse printeriseadeid.
<Väljasta raport>
  <Funktsiooniseaded>  <Printer>
Saate printida masina seadete aruandeid.
<Printeri seaded>
  <Funktsiooniseaded>  <Printer>
Määrake printimise seaded.
Lisateavet leiate teemast „Seadme seadistamine (PS / PCL / UFR II printer)”.
<Printeritööde piiramine>
  <Funktsiooniseaded>  <Printer>
Kui selle seade valikuks on määratud <Sees>, saate piirata töid printeridraiverist.
<PDL valik (Plug-n-Play)>
  <Funktsiooniseaded>  <Printer>
Valige lehekülje kirjelduse keel (PDL)
<Printeridraiveri seadete prior. universaalaluse jaoks>
  <Funktsiooniseaded>  <Printer>
Saate prioritiseerida printeridraiveri seadeid paberiseadete üle masinas, kui prindite tööd, mille paberiallikaks on valitud universaalsalv.
<PS-parooli seaded>
  <Funktsiooniseaded>  <Printer>
Saate määrata parooli, mis piirab PS-printeri poolt ettevalmistatud juhtimiskorralduse kasutust.
<Paberisöödurežiimi PCL-emuleerimise kasutamisel>
  <Funktsiooniseaded>  <Printer>
Võite valida paberiallika, mida kasutatakse PCL5 PaperSource käskluseks.
6W1W-0FC