<Printimine>

Selles jaotises kirjeldatakse printimisseadeid.
<Sund-ootefunktsioon>
  <Funktsiooniseaded>  <Printimine>
Määrake sunniga peatatud printimise seaded. Sundpeatatud printimise sätete konfigureerimine
<Töö säilitusaeg>
  <Funktsiooniseaded>  <Printimine>
Määrake tööde salvestamise ajaperiood.
<Töö kustutamine pärast printimist>
  <Funktsiooniseaded>  <Printimine>
Määrake, kas tööd pärast printimist kustutada.
<Luba ainult krüpteeritud prinditöid>
  <Funktsiooniseaded>  <Printimine>
Saate määrata seadme võtma vastu arvutitest ainult krüpteeritud prinditöid.
<Domeeninime kaasamine kasut. tuvast. tingimustesse>
  <Funktsiooniseaded>  <Printimine>
Täpsutage, kas määratleda sisselogitud kasutaja printimistööd „kasutajanime + domeeninime“ või ainult „kasutajanime“ järgi. Sõltuvalt teie keskkonnast, kui printimistööd pole õigesti määratletud kui My Jobs, saab neid õigesti määratleda kui sisselogitud kasutaja töid, valides <Väljas> ja välistades „domeeninime“.
<Teiste kasutajate tööde kuvamine>
  <Funktsiooniseaded>  <Printimine>
Määrake, kas kuvada teiste kasutajate töid, kui volitatud kasutaja.
<Teiste kasutajate tööde kustutamise piiramine>
  <Funktsiooniseaded>  <Printimine>
Määrake, kas lubada kustutada teiste kasutajate töid kui volitatud kasutaga, kui teiste kasutajate tööd kui volitatud kasutaja on kuvatud.
<Tõstutundlikkus kasutajanimede jaoks>
  <Funktsiooniseaded>  <Printimine>
Määrake, kas masin eristab kasutajanimedes suur- ja väiketähti.
<Tööde loendi kuvamise seaded>
  <Funktsiooniseaded>  <Printimine>
Määrake töö tüübid, mida tööde loendis kuvada, ja töö tüüp, mis valitakse vaikimisi.
<Tööde hoidmise hoiatuste määrangud>
  <Funktsiooniseaded>  <Printimine>
Määrake töö peatamise hoiatuste saatmismeetod.
<Kaitstud prinditööde PIN-koodi seaded>
  <Funktsiooniseaded>  <Printimine>
Saate määrata, kas nõuda PIN-koodi sisestamist, kui printida, kuvada kujutisi või kustutada turvatud printimise funktsiooniga.
<Luba automaatprintimise funktsioon sisselogituna>
  <Funktsiooniseaded>  <Printimine>
Saate määrata, kas lubada sunnitud peatamisega printimistööde automaatne printimine, kui iga kasutaja sisse logib.
<Kasutaja tööde automaatne printimine sisselogimisel>
  <Funktsiooniseaded>  <Printimine>
Saate määrata, kas printida sunnitult peatatud tööd automaatselt pärast sisse logimist. Sundhoiul prinditööde automaatne printimine pärast sisselogimist
6W1W-0FJ