Ühenduse seadistamine üksikasjalike seadete määramisega

Kui soovite määrata üksikasjalikke turbeseadeid või kui te ei saa luua traadita side ühendust muul moel, sisestage kogu traadita side kohtvõrgu ühenduse kohta nõutud teave käsitsi. Kontrollige ja kirjutage eelnevalt üles teave SSID, võrguvõtme, turbestandardi või autentimis-/krüptimismeetodi jms kohta SSID ja võrguvõtme vaatamine
1
Vajutage .
2
Vajutage <Eelistused>  <Võrk>  <Juhtmeta LAN>  <Juhtmeta kohtvõrgu seaded>  <Muu (käsitsi määramine)>.
3
Vajutage nuppu <Käsitsi sisestus>.
4
Vajutage nuppu <SSID> ja sisestage üleskirjutatud SSID.
5
Määrake turbeseaded jaotises <Turvaseaded>.
WEP-i kasutamine
1
Vajutage nuppu <WEP>.
2
Valige autentimisviis.
Et kasutada paroolina WEP-i võtit, vajutage nuppu <Jagatud võti>.
Kui vajutate nuppu <Avatud süsteem>, kasutaba seade traadita side marsruuteris määratud autentimist. Sel juhul muudab seade automaatseks sätteks <Jagatud võti> ja proovib ühenduse taasluua.
3
Valige WEP-i võti, mida soovite muuta.
Vajutage soovitud valikut <WEP-võti 1> kuni <WEP-võti 4>.
4
Sisestage üleskirjutatud võrguvõti.
5
Valige WEP-i võti, mida soovite kasutada.
6
Vajutage nuppu <OK>.
WPA-PSK või WPA2-PSK kasutamine
1
Vajutage nuppu <WPA/WPA2-PSK>.
2
Valige krüptimisviis.
Et seada seade automaatselt valima traadita side marsruuteri seadetele vastava AES-CCMP- või TKIP-krüptimise, vajutage nuppu <Aut.>.
3
Vajutage nuppu <PSK> ja sisestage üleskirjutatud võrguvõti.
4
Vajutage nuppu <OK>.
WPA-EAP või WPA2-EAP kasutamine
1
Vajutage nuppu <WPA/WPA2-EAP>.
2
Vajutage nuppu <OK>.
6
Vajutage nuppu <OK>.
 Kui traadita side marsruuter on tuvastatud ja konfigureerimine on lõpule viidud, kuvab kuva <Ühendatud.>.
6W1W-00H