Ühenduse loomine traadita side kohtvõrguga

Ühendage seade juhtmevabalt arvuti või mobiilseadmega traadita side marsruuteri (pääsupunkti) abil. Kui traadita side marsruuteris on Wi-Fi kaitstud häälestus (WPS), on võrgu konfigureerimine automaatne ja hõlbus. Kui traadita side marsruuter ei toeta WPS-i või kui soovite määrata üksikasjalikud autentimis- ja krüptimisseaded, peate ühenduse käsitsi seadistama. Konfigureerige ühendus eelnevalt arvutis või mobiilseadmes.

Ühenduse seadistamine WPS-i abil

Kui teie traadita side marsruuter toetab WPS-i, on saadaval kaks seadistamisrežiimi: nupuvajutusrežiim ja PIN-koodi režiim.

Ühenduse seadistamine käsitsi

Käsitsi seadistamiseks on kaks meetodit: seadistuse käsitsi konfigureerimine valitud traadita side marsruuteriga või kõikide traadita side kohtvõrgu ühenduse jaoks vajalike andmete käsitsi sisestamine. Sõltumata valitud meetodist veenduge, et teil on olemas nõutav seadistamisinfo, k.a SSID ja võrguvõti.
Kasutage traadita side kohtvõrku oma äranägemise järgi ja omal vastutusel. Kui seade on ühendatud turvamata võrku, võib info lekkida kolmandatele osapooltele, kuna traadita sides kasutatavad raadiolained võivad läheduses kanduda kuhu iganes, isegi läbi seinte.
Allpool on loetletud seadme toetatavad traadita side kohtvõrgu turbestandardid. Traadita side marsruuteri traadita side turbemeetodi ühilduvuse kohta lisateabe saamiseks lugege võrguseadmete juhendeid või pöörduge seadmetootja poole.
128 (104)/64 (40) bitine WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
Pange tähele, et WPA-EAP ja WPA2-EAP ei ole kasutatavad, kui seade <Liidese valimine> jaoks on valitud <Juhtmega LAN+juhtmeta LAN>.
Traadita side marsruuteri kasutamine erineb olenevalt võrguseadmest. Abi saamiseks lugege võrguseadme juhendeid.
Kui seade <Nõrga krüpteerimise kasutuse keeld> jaoks on valitud <Sees> (<Nõrga krüpteerimise kasutuse keeld>), ei saa seadet ühendada traadita side marsruuteriga ilma, et määratud oleks turbeseaded või WEP või TKIP.
Traadita side marsruuter ei kuulu seadme komplekti. Marsruuter tuleb eraldi hankida.
Traadita side kohtvõrgu marsruuter peab vastama standardile IEEE 802.11b/g/n ja töötama sagedusalas 2,4 GHz. Võrguseadmete kohta lisateabe saamiseks lugege seadmete kasutusjuhendeid või pöörduge seadme tootja poole.

Kontrollige traadita side kohtvõrgu seadeid ja teavet

Kontrollige seadistatud teavet.
  <Eelistused>  <Võrk>  <Juhtmeta LAN>  <Juhtmeta kohtvõrgu info>
NÄPUNÄITED
Otsene ühendamine
Samuti võite luua seadme ja mobiilseadme vahel juhtmeta otseühenduse selleks traadita side kohtvõrgu marsruuterit kasutamata. Ühendamine otse
Energiatarbe vähendamine
Kui valite seade <Energiasäästurežiim> jaoks <Sees>, saate seada seadme regulaarselt energiasäästurežiimi vastavalt traadita side kohtvõrgu marsruuterist saadetud signaalile. <Juhtmeta LAN> <Energiasäästurežiim>
6W1W-00A