Ühenduse seadistamine WPS-i PIN-koodi režiimi abil

Mõned WPS-i (Wi-Fi kaitstud häälestus) marsruuterid ei toeta nupuvajutusrežiimi. Sel juhul peate salvestama seadmes loodud PIN-koodi võrguseadmesse.
PIN-koodi loomine seadmes
1
Vajutage .
2
Vajutage <Eelistused>  <Võrk>  <Juhtmeta LAN>  <Juhtmeta kohtvõrgu seaded>  <WPS PIN-koodi režiim>.
PIN-kood on loodud.
Salvestage PIN-kood traadita side marsruuterisse.
Salvestage PIN-kood kahe minuti jooksul pärast PIN-koodi loomist. Täpsemat teavet lugege võrguseadme kasutusjuhendist.
1
Sisenege arvutist traadita side marsruuteri kasutajaliidesesse.
2
Minge WPS-i PIN-koodi sisestamise lehele.
3
Salvestage loodud PIN-kood traadita side marsruuterisse.
Kui traadita side marsruuter on tuvastatud ja konfigureerimine on lõpule viidud, kuvab kuva <Ühendatud.>.
Kui traadita side marsruuter on määratud kasutama WEP-autentimist, võib WPS-i abil ühenduse loomine ebaõnnestuda.
6W1W-00E