Ühenduse seadistamine WPS-i abil (nupuvajutusrežiim)

Kui teie traadita side marsruuter toetab WPS-i (Wi-Fi kaitstud häälestus) nupuvajutusrežiimi, saate ühenduse hõlpsasti luua marsruuteril oleva WPS-i nupu abil.
  <Eelistused>  <Võrk>  <Juhtmeta LAN>  <Juhtmeta kohtvõrgu seaded>  <WPS Push-nupu režiim>  vajutage traadita side marsruuteri WPS-i nuppu ja hoidke seda all
Kui traadita side marsruuter on tuvastatud ja konfigureerimine on lõpule viidud, kuvab kuva <Ühendatud.>.
Sõltuvalt võrguseadmest peate vajutama WPS-i nuppu ja seda all hoidma 2 sekundit või kauem. Abi saamiseks lugege võrguseadme juhendeid.
Kui traadita side marsruuter on määratud kasutama WEP-autentimist, võib WPS-i abil ühenduse loomine ebaõnnestuda.
6W1W-00C