Failide ja kaustadega töötamine mälukandjas

Seadmest saate luua kaustu ja kustutada mälukandjasse salvestatud faile. Näiteks saate arvutis loodud faili salvestada mälukandjasse ja selle pärast printimist seadmest kustutada.
1
Vajutage nuppu <Juurdepääs failidele>. <Avakuva> kuva
2
Vajutage nuppu <Infokandja (mälu)>.
3
Valige soovitud mälukandja.
<Üles>
Vajutage, et liikuda praeguselt tasemelt ülemisele tasemele.
<Kontrolli infokand. teavet>
Võimaldab kontrollida seerianumbrit ja mälukandja vaba ruumi.
Vajutage mälukandja eemaldamiseks. Vajutage seda nuppu kindlasti, et mälukandja ohutult eemaldada. Eemaldamise juhised leiate teemast Mälukandja eemaldamine.
4
Failide ja kaustadega töötamine.
Failid ja kaustad on salvestatud
Kuvab, kas failid või kaustad on valitud, ikoonid, mis tähistavad failitüüpi või kausta, nimesid, failimahtu ja salvestatud kuupäevi/kellaaegu.
Vajutage <Nimi> või <Päev/aeg> et sortida failide ja kaustade loend nime või kuupäeva/kellaaja järgi tõusvas  () või langevas () järjestuses.
Kui logite sisse isikliku autentimishaldusega, säilitatakse viimati kasutatud sortimistingimus. Loend üksustest, mida on võimalik isikupärastada
Kui failid on valitud, kuvatakse iga faili nummerdatud ikoonid valitud järjestuses. Kui prindite korraga mitut faili, prinditakse need selles järjestuses.
Valitud failide arv
Kuvab valitud failide arvu.
<Printimine>
Prindib failid. Failide printimine mälukandjal
<Kausta toimingud>
Vajutage seda järgmistel juhtudel.
Kui kontrollite kuvataval tasemel oleva kausta seadet <Detail.>
Kui teostate kuvataval tasemel toimingut <Loo kaust>
Kui teostate kuvataval tasemel oleva kausta toimingut <Kustuta>
Valikus <Detail.> saab registreerida järgmisi üksuseid. Kausta nime muutmiseks võite vajutada ka <Nimeta kaust ümber>.
Kausta nimi
Asukoht
Uuendatud
<Kuva kujutis>
Kuvab faili eelvaate pildi. Saate printida ka pärast eelvaatepildi kontrollimist ja mittevajalike lehtede kustutamist.
<Valiku tühistus>
Tühistab kõigi failide valimise jaotises .
<Muuda faili>
Vajutage, et kuvada menüü faili lisamiseks või valitud faili üksikasjade kuvamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks.
Järgmiste üksuste kuvamiseks võite vajutada <Detailid>. Faili nime muutmiseks võite vajutada ka <Failinime muutmine>.
Faili nimi
Asukoht
Faili tüüp
Formaat
Uuendatud

Kuvage lüliti nupp

Vajutage <Üles>, et liikuda praegusest ülatasemele. Kuvatava kuva sisu uuendamiseks vajutage .
Failinime muutmiseks
Faili eelvaatepildi kuvamine
Faili sjaliku teabe kontrollimine
Faili kustutamine
Dokumentide skannimine ja salvestamine
Kausta loomine
Kausta nime muutmine
Kausta üksikasjaliku teabe kontrollimiseks
6W1W-07S