Originaalide asetamine

Asetage originaalid skaneerimisklaasile või sööturisse. Selliste originaalide korral nagu näiteks raamatud ja paksud/õhukesed paberid, mida ei saa sööturisse laadida, asetage originaal skaneerimisklaasile. Kui soovite skannida kahepoolset originaali või jätkata mitme originaallehe skannimist, asetage need sööturisse. Teavet sobivate formaatide jms kohta leiate jaotisest Saadaolev paber.
Kasutage ainult täiesti kuivi originaale
Veenduge originaalide asetamisel, et liim, tint või korrektuurvärv on täielikult kuivanud.
Paberiummistuste vältimine
Ärge asetage sööturisse järgmist tüüpi originaale, kuna need võivad põhjustada paberiummistusi:
kortsunud või volditud paber;
kopeer- või isejäljenduv paber;
rullitõmbunud või kooldunud paber;
kattega paber;
rebenenud originaalid;
suurte aukudega originaalid;
india paber või eriti õhuke paber;
klammerdatud originaalid;
termosiirdeprinteriga prinditud paber;
lüümikud;
originaalid, millele on liimitud märkmepaberid;
kokkukleebitud originaalid;
läbipaistvate kaante vahel olevad originaalid.
 
Originaalide täpsem skannimine
Sööturisse asetatud originaale skannitakse nende masinasse söötmise ajal. Skannimisklaasile asetatud originaalid püsivad aga skannimise ajal paigal. Täpsema skannimistulemuse saamiseks on originaalid soovitatav asetada skannimisklaasile.
Kalkapaberi või lüümikute skannimine
Läbipaistvate (nt kalkal või lüümikutel) originaaldokumentide skannimisel asetage need skannimisklaasile ja katke tavalise valge paberilehega.
Dokumendi formaadid
Masin tuvastab enne skannimist automaatselt asetatud dokumendipaberi suuruse. Kui saadate faksidokumenti ning vastuvõtja masinas oleva paberi formaat on väiksem kui skannimisformaat, siis võib enne saatmist originaalkujutist vähendada või jagada see väiksemateks osadeks.

Originaaldokumentide asetamine dokumendiklaasile

1
Avage Sööturi/dokumendiklaasi kaas.
Kui asetate Sööturi/dokumendiklaasi kaas originaaldokumendi, mis on avast suurem, ei pruugi originaali formaadi määramine õnnestuda.
2
Asetage dokument dokumendiklaasile prinditud pool all.
Joondage dokumendi nurk dokumendiklaasi vasaku ülanurgaga.
Kahepoolset originaali kopeerides asetage see nii, et alumine ja ülemine serv oleks õiges asendis, nagu alltoodud pildil näidatud.
3
Sulgege Sööturi/dokumendiklaasi kaas kaas ettevaatlikult.
Originaal on nüüd skaneerimiseks valmis.
Skannimise lõpulejõudmisel eemaldage originaal skannimisklaasilt.
Sööturi/dokumendiklaasi kaas sulgemisel olge ettevaatlik ja veenduge, et valgus ei kiirgaks läbi dokumendiklaasi teile silma.
Kui skannimisklaasile on asetatud paks originaal, nt raamat või ajakiri, ärge suruge Sööturi/dokumendiklaasi kaas tugevasti alla.

Originaalide asetamine sööturisse

Ärge pange esemeid originaali väljastussalve, kuna see võib originaale kahjustada.
1
Joondage liugjuhikud vastavalt originaali suurusele.
2
Raputage originaalipakki ja joondage servad.
Raputage originaalipakki väiksemate osadena ja joondage servad, koputades pakki paar korda vastu tasast pinda.
3
Asetage originaalid kirjapoolega üles originaalisööturisse nii kaugele kui võimalik.
Originaalid on nüüd skannimiseks valmis.
Täitmispiirangu jooned
Veenduge, et originaalipakk ei ületaks salve täitmispiirjooni (). Kui asetatud originaalid ületavad piirjooni, ei pruugi masin neid skannida või need võivad põhjustada paberiummistuse.
Kui asetate orginaali, mis on volditud
Enne originaali asetamist sööturisse siluge lehe voldid sirgeks. Kui originaalil on volte, võib masin kuvada veateate kuna originaali suurust pole võimalik korralikult tuvastada.
Lükake liugjuhikud kindlalt vastu originaali servi
Liiga lõdvalt või liiga tihedalt paigutatud liugjuhikute korral võib paberi söötmine toimuda valesti või võib tekkida paberiummistus.
Originaalide skannimise ajal
Ärge lisage ega eemaldage originaale.
Skannimise lõppemisel
Eemaldage paberiummistuste vältimiseks skannitud originaalid originaalide väljastussalvest.
Sama originaali korduv skannimine
Soovitatav on mitte skannida sama originaali üle viie korra (olenevalt paberi kvaliteedist). Originaal võib minna kortsu või volti või muutuda raskesti saadetavaks.
Värvilise originaali skannimisvahemik
Kui värvilist originaali skannitakse automaatse värvide eristamise seadistusega, võib masin selle tuvastada must-valge dokumendina, kui see sisaldab värvilisi osasid ainult hallides piirkondades, nagu on näidatud järgmisel joonisel.
 
 
1-poolsed originaalid
 
2-poolsed originaalid
 
 
 
 
Esikülg
Tagakülg
 
 
 
Paberisöötmise
suund
 
 
: 12.5 mm
: 18 mm
Originaalide skannimiseks värvidokumendina seadke masin režiimi Täisvärv.
Kahepoolset originaali kopeerides asetage see nii, et alumine ja ülemine serv oleks õiges asendis, nagu alltoodud pildil näidatud.
Võite paigutada erineva suurusega originaale ja skannida neid kõiki korraga.
Erisuuruste originaalide koos paljundamine (Erisuurused originaalid)
Erisuuruste originaalide koos saatmine (erisuurused originaalid)
Erisuuruste originaalide koos saatmine/salvestamine (erisuurused originaalid)
6W1W-01S