Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού

Οι τύποι χαρτιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη συσκευή παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Για τους διαθέσιμους τύπους χαρτιού με εγκατεστημένα προαιρετικά αξεσουάρ, δείτε τις προδιαγραφές των αντίστοιχων αξεσουάρ.
Επιβεβαιώστε επίσης τις προφυλάξεις που αφορούν τη χρήση του χαρτιού.

Υποστηριζόμενα Μεγέθη Χαρτιού

Μεγέθη Χαρτιού
Πηγή χαρτιού (στάνταρ)
Πηγή χαρτιού (προαιρετική)
Συρτάρι χαρτιού 1
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
Cassette Feeding Module-AK
A4
A4R
A3
A5
-
A5R
-
B4
B5
B5R
16K
16KR
8K
LTR
LTRR
LGL
11x17
STMT
-
STMTR
-
EXEC
-
-
Προσαρμοσμένο μέγεθος
(95,0 mm x 139,7 mm έως 297 mm x 431,8 mm)
-
-
No.10 (COM10)
-
-
ISO-C5
-
-
DL
-
-
Monarch
-
-
Μεγέθη χαρτιού που υποστηρίζονται από αυτήν τη συσκευή
"Κατακόρυφη" και "Οριζόντια" πλευρά του χαρτιού

Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού

Σε αυτήν τη συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαρτί που δεν περιέχει χλώριο.
Τύπος Χαρτιού
Βάρος Χαρτιού
Πηγή χαρτιού (στάνταρ)
Πηγή χαρτιού (προαιρετική)
Συρτάρι χαρτιού 1
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
Cassette Feeding Module-AK
Λεπτό 1
60 έως 63 g/m2
-
-
Απλό 1
64 έως 75 g/m2
Απλό 2
76 έως 90 g/m2
Βαρύ 1
91 έως 105 g/m2
-
-
Βαρύ 2
106 έως 128 g/m2
-
-
Βαρύ 3
129 έως 157 g/m2
-
-
Χρώμα
64 έως 80 g/m2
Ανακυκλωμένο*1
64 έως 80 g/m2
Με Διάτρηση
75 έως 80 g/m2
Διαφάνεια*2
-
-
-
Ετικέτες
-
-
-
Γραφής
75 έως 90 g/m2
-
-
Φάκελος
75 έως 105 g/m2
-
-
*1 Μπορείτε να χρησιμοποιείτε 100% ανακυκλωμένο χαρτί.
*2 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφάνειες A4 ή LTR.

Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού για αντιγραφή διπλής όψης/εκτύπωση διπλής όψης

Όταν πραγματοποιείτε αντιγραφή 2-όψεων ή εκτύπωση 2-όψεων, να χρησιμοποιείτε χαρτί που πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις.
Μέγεθος χαρτιού:
A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, 11" x 17", LGL, LTRR, LTR, STMTR, EXEC, 8K, 16KR και 16K
Τύπος χαρτιού:
Λεπτό 1, Απλό 1 έως Απλό 2, Χρωματιστό και Ανακυκλωμένο
Βάρος χαρτιού:
60 g/m² έως 90 g/m²
Αν χρησιμοποιείτε άλλο χαρτί, χρησιμοποιήστε τη <2η Όψη Σελίδας 2-Όψεων> για την αντιγραφή/εκτύπωση στην πίσω όψη του εκτυπωμένου χαρτιού.

Προφυλάξεις σχετικά με το χαρτί

Μην χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους χαρτιού
Αν το κάνετε ενδέχεται να προκύψει εμπλοκή χαρτιού ή άλλα προβλήματα εκτύπωσης.
Τσαλακωμένο ή τσακισμένο χαρτί
Καμπυλωμένο χαρτί ή χαρτί σε ρολό
Σκισμένο χαρτί
Υγρό χαρτί
Πολύ λεπτό χαρτί
Λεπτό φυτικό χαρτί
Χαρτί εκτυπωμένο από εκτυπωτή θερμικής μεταφοράς
Πίσω όψη χαρτιού που έχει εκτυπωθεί με εκτυπωτή θερμικής μεταφοράς
Έντονα ανάγλυφο χαρτί
Ιλουστρασιόν χαρτί
Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί
Χρησιμοποιείτε μόνο χαρτί που έχει εγκλιματιστεί πλήρως στο περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένη αυτή η συσκευή. Η χρήση χαρτιού που έχει αποθηκευτεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας ή υγρασίας, μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή χαρτιού ή κακής ποιότητας εκτύπωση.
Χειρισμός και φύλαξη του χαρτιού
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το χαρτί αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Τυλίξτε ξανά το χαρτί που απομένει στην αρχική του συσκευασία και φυλάξτε το σε μια επίπεδη επιφάνεια.
Διατηρήστε το χαρτί τυλιγμένο στην αρχική του συσκευασία, ώστε να προστατεύεται από την υγρασία ή την ξηρότητα.
Μην αποθηκεύετε το χαρτί με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει περίπτωση να καμπυλωθεί ή να διπλωθεί.
Μην αποθηκεύετε το χαρτί κατακόρυφα και μην στοιβάζετε πολλές δεσμίδες χαρτί μαζί.
Μην αποθηκεύετε το χαρτί σε χώρο με άμεσο ηλιακό φως ή σε μέρος με υψηλή υγρασία, ξηρότητα ή δραστικές αλλαγές σε θερμοκρασία ή υγρασία.
Όταν εκτυπώνετε σε χαρτί που έχει υγρασία
Μπορεί να εμφανιστεί ατμός από την περιοχή εξόδου του χαρτιού ή να σχηματισθούν σταγόνες νερού γύρω από την περιοχή εξόδου χαρτιού. Δεν υπάρχει κάτι το περίεργο στα παραπάνω, που εμφανίζονται όταν η θερμότητα που παράγεται κατά τη στερέωση του γραφίτη στο χαρτί προκαλεί εξάτμιση της υγρασίας του χαρτιού (το φαινόμενο είναι πιθανότερο να συμβεί σε χώρους με χαμηλή θερμοκρασία).

Αποθήκευση χαρτιού που έχει εκτυπωθεί με τη συσκευή

6W1U-0KW