Κύρια Μονάδα

Όνομα
Canon imageRUNNER 2425i / 2425
Τύπος
Επιφάνεια Εργασίας
Ανάλυση ανάγνωσης
600 dpi × 600 dpi
300 dpi × 600 dpi
300 dpi × 300 dpi
Ανάλυση εγγραφής
600 dpi × 600 dpi
Αριθμός τόνων
256
Αποδεκτά πρωτότυπα
Μεγέθη Πρωτοτύπου
Έως 297,0 mm x 431,8 mm
Τύποι Πρωτοτύπου
Φύλλο και βιβλίο
Αυτόματα Ανιχνεύσιμα Μεγέθη Πρωτοτύπου
A3, A4, A4R
Μέγεθος αντιγραφής/Χαρτί αντιγραφής
Μεγέθη Χαρτιού
Περιθώριο
Επάνω: 3,0 mm
Αριστερά: 3,0 mm
Δεξιά: 3,0 mm
Κάτω: 3,0 mm
Βάρος Χαρτιού
Συρτάρι χαρτιού: 64 g/m² έως 90 g/m²
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 g/m² έως 157 g/m²
Τύπος Χαρτιού
Χρόνος προθέρμανσης*1
Μετά το Άνοιγμα του Διακόπτη Λειτουργίας
Όταν οι <Ρυθμ. Γρήγορης Έναρξης για Κύριο Διακόπτη> έχουν οριστεί στην επιλογή <On>: 12 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*2
Όταν οι <Ρυθμ. Γρήγορης Έναρξης για Κύριο Διακόπτη> έχουν οριστεί στην επιλογή <Off>: 70 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*3
Επαναφορά από κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας
10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Χρόνος πρώτου αντιγράφου
7,4 δευτερόλεπτα
Ταχύτητα αντιγραφής*4
(Απλό A4, 100%)
25 φύλλα/λεπτό
Ζουμ
Τυπικό μέγεθος χαρτιού
Ίδια Κλίμακα: 1:1 ±0,5%
Μεγέθυνση: 141%, 200%, 400%
Σμίκρυνση: 70%, 50%, 25%
Ζουμ
25% έως 400% (σε βήματα 1%)
Σύστημα τροφοδοσίας χαρτιού / Χωρητικότητα
Συρτάρι χαρτιού
300 φύλλα (64 g/m²)/260 φύλλα (75 g/m²)/250 φύλλα (80 g/m²)/120 φύλλα (90 g/m²) x 1
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
A5, A5R, STMT, STMTR:
100 φύλλα (60 g/m²/64 g/m²/75 g/m²)/80 φύλλα (80 g/m²)/50 φύλλα (90 g/m²) x 1
A4, A4R, B5, B5R, LTR, LTRR:
100 φύλλα (60 g/m²/64 g/m²/75 g/m²)/80 φύλλα (80 g/m²)/50 φύλλα (90 g/m²/105 g/m²/157 g/m²) x 1
A3, B4, 11"x17", LGL:
50 φύλλα (60 g/m²/64 g/m²/75 g/m²/80 g/m²/90 g/m²/105 g/m²/157 g/m²) x 1
Διαφάνεια:
50 φύλλα x 1
Φάκελος:
10 φύλλα x 1
Ετικέτες:
1 φύλλο x 1
Πολλαπλά Αντίγραφα
9999 φύλλα
Τροφοδοσία ρεύματος
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz, 2,7 A
Κατανάλωση ρεύματος
Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος
1500 W
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας
1,0 W
Όταν είναι κλειστός ο κύριος διακόπτης λειτουργίας
Όταν το <Ρυθμ. Γρήγορης Έναρξης για Κύριο Διακόπτη> έχει οριστεί σε <On>: 1,0 W
Όταν το <Ρυθμ. Γρήγορης Έναρξης για Κύριο Διακόπτη> έχει οριστεί σε <Off>: 0,4 W
Διαστάσεις
(Π x Β x Υ)
imageRUNNER 2425i
626,6 mm x 691,9 mm x 615,6 mm
imageRUNNER 2425
626,6 mm x 664,4 mm x 516 mm
Βάρος
(Εξαιρείται η κασέτα γραφίτη)
imageRUNNER 2425i
Περίπου 39,2 kg
imageRUNNER 2425
Περίπου 34,2 kg
Χώρος εγκατάστασης
(Π x Μ)
imageRUNNER 2425i
925 mm x 691,9 mm (όταν είναι ανοικτός ο δίσκος πολλαπλών χρήσεων)
imageRUNNER 2425
925 mm x 664,4 mm (όταν είναι ανοικτός ο δίσκος πολλαπλών χρήσεων)
Χωρητικότητα Μνήμης
RAM: 2 GB
eMMC: 30 GB
Χωρητικότητα εξόδου εσωτερικού δίσκου
Εκτύπωση 1-Όψεων
A4, B5, LTR: 250 φύλλα (60 g/m² έως 80 g/m²)
A3, A4R, A5, A5R, B4, B5R, 11" x 17", LGL, LTRR, EXEC, STMT, STMTR, 8K, 16K, 16KR, ειδικού μεγέθους (95,0 mm x 139,7 mm έως 297,0 mm x 431,8 mm): 100 φύλλα (60 g/m² έως 80 g/m²)
*1 Ο χρόνος ενεργοποίησης μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιείται η συσκευή.
*2 Αν το <Ρυθμ. Γρήγορης Έναρξης για Κύριο Διακόπτη> έχει οριστεί σε «On», απαιτούνται 4 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση του κύριου διακόπτη της συσκευής μέχρι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα στην οθόνη αφής. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η συσκευή ενδέχεται να μην εκκινήσει γρήγορα.
*3 Απαιτούνται 60 δευτερόλεπτα ή λιγότερα μέχρι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα στην οθόνη αφής. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η συσκευή ενδέχεται να μην εκκινήσει γρήγορα.
*4 Η ταχύτητα αντιγραφής σε απλό χαρτί μεγέθους A4 και σε εκτύπωση μίας όψης μετράται κατά τη διάρκεια της συνεχούς αντιγραφής. Οι ταχύτητες αντιγραφής ποικίλουν ανάλογα με την ανάλυση εξόδου, τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού και την κατεύθυνση τροφοδοσίας του χαρτιού. Οι ταχύτητες αντιγραφής σε μικρότερα μεγέθη χαρτιού μπορεί να είναι μειωμένες. Επίσης, η συσκευή μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας ή να μειωθεί η ταχύτητα αντιγραφής της στο μέσο μιας εργασίας συνεχούς εκτύπωσης, ώστε να προσαρμοστεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό της ή να διατηρηθεί η βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης.
6W1U-0KS