Τοποθέτηση Προεκτυπωμένου Χαρτιού

Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί με προεκτυπωμένο λογότυπο, προσέξτε τον προσανατολισμό του χαρτιού κατά την τοποθέτησή του στην πηγή χαρτιού. Τοποθετήστε το χαρτί σωστά, ώστε η εκτύπωση να πραγματοποιηθεί στην ίδια όψη με το λογότυπο.
Προσανατολισμός του πρωτοτύπου κατά την αντιγραφή
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης προεκτυπωμένου χαρτιού με το σωστό προσανατολισμό. Για περιγραφή της γενικής διαδικασίας τοποθέτησης χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού ή στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Βασική μέθοδος τοποθέτησης χαρτιού.
Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης προεκτυπωμένου χαρτιού κατά την εκτέλεση αντιγραφής/εκτύπωσης μονής όψης. Κατά την εκτέλεση αντιγραφή/εκτύπωσης διπλής όψης με χρήση προεκτυπωμένου χαρτιού, τοποθετήστε το χαρτί λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδείξεις σε αυτή την ενότητα που αναφέρονται στην όψη του χαρτιού εννοούν το αντίθετο.
Για να βεβαιωθείτε ότι οι σελίδες εκτυπώνονται στη σωστή πλευρά του προεκτυπωμένου χαρτιού ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για εκτύπωση μονής ή διπλής όψης, μπορείτε να ακολουθήσετε τις ακόλουθες μεθόδους ρύθμισης.
Καθορίζοντας κάθε φορά τον τύπο χαρτιού προς εκτύπωση: τοποθετήστε τον τύπο χαρτιού που έχει καταχωριστεί με την επιλογή «Προεκτυπωμένο χαρτί» ρυθμισμένη στο <On> στις <Ρυθμίσεις Διαχείρισης Τύπου Χαρτιού>, καθορίστε τον τύπο χαρτιού και εκτελέστε την εκτύπωση.
Καθορίζοντας κάθε φορά την πηγή τροφοδοσίας χαρτιού για την εκτύπωση: τοποθετήστε το χαρτί στην πηγή τροφοδοσίας για την οποία η επιλογή <Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού> έχει ρυθμιστεί σε <Προτερ.Όψης Εκτ.>, καθορίστε την πηγή τροφοδοσίας και εκτελέστε την εκτύπωση.
Ο σωστός τρόπος τοποθέτησης του προεκτυπωμένου χαρτιού όταν η επιλογή «Προεκτυπωμένο χαρτί» έχει ρυθμιστεί σε <On> στις <Ρυθμίσεις Διαχείρισης Τύπου Χαρτιού> ή όταν η <Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού> έχει ρυθμιστεί σε <Προτερ.Όψης Εκτ.>
Συρτάρι χαρτιού: η όψη του λογότυπου προς τα κάτω
Άλλη πηγή τροφοδοσίας εκτός του συρταριού: η όψη του λογότυπου προς τα επάνω
Ρυθμίστε από πριν την επιλογή <Προτερ. Ταχύτητας για Αντιγραφή από τον Τροφοδότη> σε <Off>.

Φόρτωση Χαρτιού με Λογότυπα με Κατακόρυφο Προσανατολισμό

Ο τρόπος φόρτωσης ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του χαρτιού με το λογότυπο και την πηγή χαρτιού που χρησιμοποιείται.
Κατά τη φόρτωση χαρτιών μεγέθους Α4- και Α5 με λογότυπα
Φορτώστε το χαρτί έτσι ώστε η πλευρά με το λογότυπο να βρίσκεται προς τα επάνω στο συρτάρι και προς τα κάτω στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.
Προσανατολισμός του χαρτιού κατά την εκτύπωση
Συρτάρι χαρτιού
  
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
Προσανατολισμός του χαρτιού κατά την αντιγραφή από τον τροφοδότη
Συρτάρι χαρτιού
  
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
Προσανατολισμός του χαρτιού κατά την αντιγραφή από την επιφάνεια σάρωσης
Συρτάρι χαρτιού
  
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
Κατά τη φόρτωση χαρτιών μεγέθους Α3 με λογότυπα
Φορτώστε το χαρτί έτσι ώστε η πλευρά με το λογότυπο να βρίσκεται προς τα επάνω στο συρτάρι και προς τα κάτω στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.
Συρτάρι χαρτιού
  
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων

Φόρτωση Χαρτιού με Λογότυπα με Οριζόντιο Προσανατολισμό

Ο τρόπος φόρτωσης ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του χαρτιού με το λογότυπο και την πηγή χαρτιού που χρησιμοποιείται.
Κατά τη φόρτωση χαρτιών μεγέθους Α4- και Α5 με λογότυπα
Φορτώστε το χαρτί έτσι ώστε η πλευρά με το λογότυπο να βρίσκεται προς τα επάνω στο συρτάρι και προς τα κάτω στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.
Συρτάρι χαρτιού
  
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
Κατά τη φόρτωση χαρτιών μεγέθους Α3 με λογότυπα
Φορτώστε το χαρτί έτσι ώστε η πλευρά με το λογότυπο να βρίσκεται προς τα επάνω στο συρτάρι και προς τα κάτω στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.
Προσανατολισμός του χαρτιού κατά την εκτύπωση
Συρτάρι χαρτιού
  
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
Προσανατολισμός του χαρτιού κατά την αντιγραφή
Συρτάρι χαρτιού
  
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων
6W1U-01Y