Χρήση απομακρυσμένου φαξ

Ακόμα κι αν διαθέτετε εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών χωρίς τη δυνατότητα αποστολής και λήψης φαξ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή για να αποστέλλετε και να λαμβάνετε φαξ μέσω άλλου εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών με λειτουργία φαξ, εάν και οι δύο εκτυπωτές βρίσκονται εντός του ίδιου δικτύου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο εκτυπωτής με λειτουργία φαξ και ο εκτυπωτής χωρίς λειτουργία φαξ μπορούν να συνδεθούν σε μια συσκευή διακομιστή και μια συσκευή πελάτη, αντίστοιχα. Η κοινή χρήση λειτουργίας φαξ και γραμμών επικοινωνίας μειώνει το κόστος εισαγωγής και προσφέρει αποδοτική χρήση των λειτουργιών φαξ.
* Διαθέσιμο μόνο για αυτήν τη συσκευή και τη συσκευή της σειράς imageRUNNER ADVANCE
Πριν από την χρήση απομακρυσμένου φαξ
Πρέπει να ορίσετε εκ των προτέρων τις ρυθμίσεις, έτσι ώστε η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή διακομιστή ή πελάτη.
Ρυθμίσεις για τις συσκευές διακομιστή <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις Απομακρυσμένου Φαξ>
Ρυθμίσεις για τις συσκευές πελάτη <Αποστολή>  <Ρυθμίσεις ΑΠ Απομακρυσμένου Φαξ>
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία
Πρέπει να εγκαταστήσετε μια επιλογή εκ των προτέρων. Επιλογές Συστήματος
Αποστολή Φαξ
Μπορείτε να στείλετε ένα αποστείλετε φαξ από μια συσκευή πελάτη με τον ίδιο τρόπο όπως ένα κανονικό φαξ. Βασικές λειτουργίες αποστολής φαξ
Λήψη φαξ
Τα φαξ που λαμβάνονται σε μια συσκευή διακομιστή μετατρέπονται σε I-φαξ και προωθούνται σε μια συσκευή πελάτη. Πρέπει να καθορίσετε τις ρυθμίσεις μιας συσκευής διακομιστή ώστε να προωθεί Ι-φαξ σε μια συσκευή πελάτη και τις ρυθμίσεις μιας συσκευής πελάτη ώστε να λαμβάνει Ι-φαξ.
Ρυθμίσεις για τις συσκευές διακομιστή <Ρυθμίσεις Προώθησης>
Ρυθμίσεις για τις συσκευές πελάτη Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Όταν εμφανίζεται το αναγνωριστικό τμήματος και το συνθηματικό στην οθόνη εισαγωγής, εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν καταχωρηθεί στη συσκευή διακομιστή.
Οι πληροφορίες αποστολέα ενός φαξ που αποστέλλεται από τη συσκευή πελάτη εκτυπώνονται σύμφωνα με τη ρύθμιση στη συσκευή διακομιστή. <Ταυτότητα Τερματικού ΑΠ>
6W1U-05W