Χρήσιμες λειτουργίες κατά την αποστολή

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αποστολής ενός εγγράφου σε καθορισμένη ώρα και τον τρόπο αποθήκευσης ενός αντιγράφου φαξ σε έναν εξωτερικό διακομιστή αρχείων.
 
 
 
 
6W1U-058