Μείωση θολότητας εικόνας σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία και υψηλή υγρασία

Όταν η εικόνα δείχνει ασαφής (όταν η εικόνα είναι θολή ή μουτζουρωμένη), σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, αυτή η ρύθμιση μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.
1
Πατήστε   <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>  <Κατάσταση Αποτροπής Θόλωσης Εικόνας>.
2
Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Πατήστε <OK>.
Η παραγωγικότητα μειώνεται όσο ρυθμίζεται υψηλότερη τιμή για τον τρόπο λειτουργίας.
6W1U-0HE