Ρύθμιση Ποιότητας Εκτύπωσης και Τελικής Επεξεργασίας

Εάν δεν πετυχαίνετε αποδεκτά αποτελέσματα εκτύπωσης, δοκιμάστε τους ακόλουθους τύπους διόρθωσης.

Ρύθμιση τόνων

Εάν η δυνατότητα διαβάθμισης έχει γίνει τόσο κακή που η εκτυπωμένη διαβάθμιση διαφέρει σημαντικά από τα δεδομένα εκτύπωσης, προβείτε σε ρυθμίσεις για τη βελτίωση της δυνατότητας διαβάθμισης.
Ρύθμιση των τόνων

Διόρθωση πυκνότητας

Εάν η πυκνότητα της εκτύπωσης διαφέρει σημαντικά από το πρωτότυπο έγγραφο, αυτή η επιλογή ρυθμίζει την πυκνότητα σάρωσης ώστε να πλησιάζει περισσότερο σε αυτή του πρωτότυπου.
Προσαρμογή της Πυκνότητας

Ρύθμιση Μεγέθους Εικόνας

Εάν το μέγεθος της αντιγραμμένης εικόνας διαφέρει ελαφρώς από το πρωτότυπο, εκτελείται λεπτομερής ρύθμιση, ώστε το εκτυπωμένο μέγεθος να πλησιάζει περισσότερο στο μέγεθος του πρωτοτύπου.
Προσαρμογή μεγέθους εικόνας

Λειτουργία Αποφυγής Θολής Εικόνας

Ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία όταν η εικόνα δείχνει ασαφής (όταν η εικόνα είναι θολή ή μουτζουρωμένη), σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.
Μείωση θολότητας εικόνας σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία και υψηλή υγρασία

Προτεραιότητα ποιότητας εικόνας / παραγωγικότητας για θερμό κύλινδρο πίεσης για στερέωση

Ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία για να μειώσετε τον χρόνο αναμονής όταν ο κύλινδρος πίεσης για στερέωση βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία, για να αυξήσετε την παραγωγικότητα.
Ρύθμιση της λειτουργίας εκτύπωσης όταν ο κύλινδρος πίεσης για τη στερέωση βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία

Προτεραιότητα ποιότητας εικόνας / παραγωγικότητας για περιστροφή εξόδου

Ρυθμίστε τη λειτουργία εκτύπωσης όταν περιστρέφετε την έξοδο.
Ρύθμιση της λειτουργίας εκτύπωσης κατά την περιστροφή της εξόδου
6W1U-0H8