Ρύθμιση της λειτουργίας εκτύπωσης όταν ο κύλινδρος πίεσης για τη στερέωση βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία

Η παραγωγικότητα μειώνεται όταν ο κύλινδρος πίεσης για στερέωση υπερβαίνει μια ορισμένη θερμοκρασία, επειδή η συσκευή περιμένει έως ότου πέσει η θερμοκρασία. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τη μείωση του χρόνου αναμονής, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην παραγωγικότητα.
1
Πατήστε   <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>  <Προτερ.Παραγωγ/Ποιότ.γιαΘερμόΚύλινδροΠίεσηςΣτερ.>.
2
Επιλέξτε τη λειτουργία εκτύπωσης Πατήστε <OK>.
Ο χρόνος αναμονής γίνεται ο μικρότερος όταν έχει ρυθμιστεί το <Προτερ.Παραγωγικότητας 1>.
Ο χρόνος αναμονής γίνεται μικρότερος όταν έχει ρυθμιστεί το <Προτερ.Παραγωγικότητας 1> ή το <Προτερ.Παραγωγικότητας 2>. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα κατά την εναλλαγή από μικρότερο μέγεθος χαρτιού σε μεγαλύτερο μέγεθος χαρτιού, όπως η μεταφορά του γραφίτη από τα δύο άκρα του χαρτιού σε άλλο χαρτί ή οι εμπλοκές χαρτιού στη μονάδα στερέωσης.
6W1U-0HF