Αντικατάσταση της Μονάδας Τυμπάνου

Όταν η μονάδα τυμπάνου πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης ένα μήνυμα που σας ενημερώνει για την αντικατάστασή της. Πατήστε το εικονίδιο στο δεξιό κάτω μέρος της οθόνης.
Φυλάσσετε τις μονάδες τυμπάνου σε χώρους μακριά από πηγές φωτισμού, όπως το άμεσο φως του ήλιου.
Αν φυλάξετε τη μονάδα τυμπάνου σε κρύο χώρο που θερμαίνεται γρήγορα ή έχει άλλες ταχείες αλλαγές της θερμοκρασίας, προκαλείται σχηματισμός σταγόνων νερού (συμπύκνωση) στο εσωτερικό της.
Μην αφαιρέσετε το πορτοκαλί προστατευτικό κάλυμμα μέχρι να σας ζητηθεί στην παρακάτω διαδικασία.
Για τον αριθμό μοντέλου της μονάδας τυμπάνου, ανατρέξτε στην ενότηταΑνταλλακτικά εξαρτήματα.
Το μήνυμα αντικατάστασης της μονάδας τυμπάνου που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, διαφέρει ανάλογα με τη σύμβασή σας.
Πατήστε <Κλείσιμο> όταν έχετε ολοκληρώσει την αντικατάσταση της μονάδας τυμπάνου.

Διαδικασία Αντικατάστασης της Μονάδας Τυμπάνου

Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για να αντικαταστήσετε τη μονάδα τυμπάνου.
1
Πατήστε το κουμπί στο κάλυμμα της αριστερής πλευράς της κύριας μονάδας και ανοίξτε τα κάλυμμα στην αριστερή πλευρά της κύριας μονάδας κατά 50 mm ή περισσότερο.
2
Ανοίξτε το εμπρός κάλυμμα.
Κρατήστε το δεξί και αριστερό άκρο του καλύμματος για να το ανοίξετε.
3
Περιστρέψτε αργά το μοχλό απελευθέρωσης κλειδαριάς.
Κατά την περιστροφή του μοχλού απελευθέρωσης κλειδαριάς, προσέξτε να μην ακουμπήσετε το χέρι σας επάνω στη λαβή της κασέτας γραφίτη.
4
Περιστρέψτε τη βίδα έως ότου ξεβιδωθεί πλήρως.
5
Πιάστε τη λαβή της μονάδας τυμπάνου και τραβήξτε τη μονάδα έξω και ελαφρώς προς τα επάνω.
Αφού αφαιρεθεί η μονάδα τυμπάνου, προσέξτε να μην τοποθετήσετε το χέρι σας στην υποδοχή και αποφύγετε την επαφή με το εσωτερικό του καλύμματος στην αριστερή πλευρά της κύριας μονάδας και με τη συσκευή, ώστε να αποφύγετε εγκαύματα και άλλους τραυματισμούς.
6
Αφαιρέστε τη νέα μονάδα τυμπάνου από τη συσκευασία.
Μην αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα της μονάδας τυμπάνου, σε αυτό το σημείο.
7
Πιάστε το προστατευτικό κάλυμμα της μονάδας τυμπάνου και ευθυγραμμίστε τη με τις υποδοχές στο εσωτερικό της κύριας μονάδας.
8
Τυλίξτε το χέρι σας όπως φαίνεται στο διάγραμμα ενώ στηρίζετε το προστατευτικό κάλυμμα () και σπρώξτε τη μονάδα τυμπάνου μέσα στη συσκευή ().
 
9
Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της μονάδας τυμπάνου.
10
Σφίξτε τη βίδα.
11
Περιστρέψτε αργά το μοχλό απελευθέρωσης κλειδαριάς στην κατακόρυφη θέση.
12
Κλείστε το εμπρός κάλυμμα και το κάλυμμα στην αριστερή πλευρά της κύριας μονάδας.
Αν το εμπρός κάλυμμα δεν κλείνει, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ξεχάσει να σφίξετε τη βίδα της μονάδας τυμπάνου και ελέγξτε τη θέση του μοχλού απελευθέρωσης κλειδαριάς.
13
Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ενέργειες, χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου.
Πατήστε  . Μεταβείτε στο <Ρύθμιση/Συντήρηση> <Συντήρηση> <Αρχικοποίηση Μετά από Αλλαγή Εξαρτημάτων>. Πατήστε <Ναι> στο <Μονάδα Τυμπάνου>. Ελέγξτε ότι εμφανίζεται η <Ολοκλήρωση αρχικοποίησης.> και, στη συνέχεια, πατήστε <Κλείσιμο>.
Αφού ολοκληρωθεί η αντικατάσταση, τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη μονάδα τυμπάνου στη σακούλα που περιείχε την καινούρια και φυλάξτε την μέχρι να τη συλλέξει ο τοπικός εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Canon.
6W1U-0H5