Συντήρηση

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η συντήρηση και διαχείριση της συσκευής, όπως ο τακτικός καθαρισμός και η αντικατάσταση των αναλώσιμων. Περιγράφεται επίσης η υπηρεσία συντήρησης που παρέχεται από την Canon. Για πληροφορίες σχετικά με τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνετε κατά τη συντήρηση, ανατρέξτε στης «Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας» στο Ξεκινώντας.

Βασικός καθαρισμός

 

Αντικατάσταση Αναλώσιμων

Άλλη Συντήρηση και Ρύθμιση

 
6W1U-0FY