Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

Όταν ο γραφίτης εξαντλείται ή έχει εξαντληθεί, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει να προετοιμάσετε μια νέα κασέτα γραφίτη ή για αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη. Προετοιμάστε μια νέα κασέτα γραφίτη ή αντικαταστήστε την, σύμφωνα με το εμφανιζόμενο μήνυμα.
Μην αντικαθιστάτε τις κασέτες γραφίτη εάν δεν εμφανιστεί το μήνυμα το οποίο σας ζητάει να το κάνετε.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το κάθε μενού, δείτε την ενότητα Μέτρα για κάθε μήνυμα.
Για πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς προϊόντων των κασετών γραφίτη, δείτε Αναλώσιμα.
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα ποσότητα γραφίτη που απομένει. Έλεγχος της εναπομένουσας στάθμης γραφίτη

Διαδικασία αντικατάστασης της κασέτας γραφίτη

Κατά την αντικατάσταση των κασετών γραφίτη, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο βίντεο μαζί με εκείνες που αναφέρονται παρακάτω.
1
Ανοίξτε το εμπρός κάλυμμα.
Κρατήστε το δεξί και αριστερό άκρο του καλύμματος για να το ανοίξετε.
2
Κρατώντας πατημένη τη γλωττίδα απασφάλισης στη λαβή (), περιστρέψτε την κασέτα γραφίτη προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος (δεξιόστροφα).
Μην ασκείτε κραδασμούς στην κασέτα γραφίτη χτυπώντας την σε αντικείμενα κλπ. καθώς μπορεί να προκληθεί διαρροή γραφίτη.
3
Κρατώντας πατημένο το χειριστήριο απασφάλισης, τραβήξτε έξω την κασέτα γραφίτη.
4
Αφαιρέστε την καινούρια κασέτα γραφίτη από το κουτί της.
5
Ανακινήστε τη νέα κασέτα γραφίτη 5 με 6 φορές, όπως απεικονίζεται παρακάτω, για να κατανεμηθεί ομοιόμορφα ο γραφίτης μέσα στην κασέτα.
6
Τοποθετήστε την κασέτα γραφίτη.
Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά της κασέτας με την ετικέτα κοιτάζει προς τα επάνω και σπρώξτε την κασέτα γραφίτη μέσα στη συσκευή μέχρι το τέλος της διαδρομής της.
Καθώς εισάγετε τη νέα κασέτα γραφίτη μέσα στη συσκευή με το ένα σας χέρι, στηρίξτε την από κάτω με το άλλο σας χέρι.
7
Κρατήστε σταθερή την κασέτα γραφίτη με το ένα σας χέρι και αφαιρέστε την προστατευτική ταινία τραβώντας την ευθεία προς τα έξω με το άλλο σας χέρι.
Τραβήξτε έξω την ταινία αργά και προσεκτικά. Διαφορετικά, μπορεί να λερωθείτε με τα υπολείμματα του γραφίτη που παραμένουν πάνω στην ταινία.
Βεβαιωθείτε ότι αφαιρείτε ολόκληρη την ταινία. Διαφορετικά, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εκτύπωση.
Βεβαιωθείτε ότι τραβάτε την ταινία ευθεία προς τα έξω. Εάν τραβήξετε την ταινία προς τα επάνω ή κάτω, μπορεί να σπάσει. Εάν η ταινία σπάσει μέσα στην κασέτα γραφίτη και δεν αφαιρεθεί πλήρως, η κασέτα γραφίτη δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Πετάξτε την ταινία αφού την αφαιρέσετε από την κασέτα γραφίτη.
8
Γυρίστε την κασέτα γραφίτη προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος (αριστερόστροφα).
Γυρίστε την κασέτα γραφίτη μέχρι το τέλος της διαδρομής της, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
9
Κλείστε το εμπρός κάλυμμα.
Αν η εκτύπωση διακόπηκε λόγω εξάντλησης του γραφίτη, θα συνεχιστεί αυτόματα όταν αντικαταστήσετε την κασέτα γραφίτη.
Αν η διαβάθμιση και η πυκνότητα της εκτύπωσης αλλάξουν μετά την αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη, πραγματοποιήστε ρύθμιση.
6W1U-0H4