Λειτουργίες που σχετίζονται με την υπηρεσία cloud

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση χρήσης της συσκευής και τον χρήστη, με τη σύνδεσή σας στην υπηρεσία cloud, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής που χρησιμοποιείτε.

uniFLOW Online Express

Δημιουργώντας «ενοίκους» στο cloud και καταχωρίζοντας τα στοιχεία των χρηστών και τις συσκευές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες χωρίς να δημιουργήσετε διακομιστή.
Για οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία και πρόσβαση σε ενοίκους, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή προϊόντων Canon.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το uniFLOW Online Express, δείτε την ενότητα «First Steps Guide».

«Λειτουργία πιστοποίησης» που δημιουργεί ασφαλές περιβάλλον χρήσης συσκευής

Καταχωρίζοντας χρήστες και συσκευές στο uniFLOW Online Express, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ασφαλές και εξατομικευμένο περιβάλλον εκτύπωσης χωρίς να χρειάζεστε τοπικό διακομιστή. Σε αυτό το περιβάλλον, για παράδειγμα, μπορείτε να εμποδίσετε την περίπτωση κάποιος χρήστης να πάρει εκτυπωμένα έγγραφα που άφησε κάποιος άλλος, ή μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη της συσκευής μόνο για εσάς.
Μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες με τη λειτουργία πιστοποίησης του uniFLOW Online Express:
Διαχείριση των στοιχείων χρήστη για τη λειτουργία πιστοποίησης
Διαχείριση των στοιχείων πιστοποίησης όπως δελτία ταυτότητας και κωδικούς PIN
Αλλαγή της μεθόδου πιστοποίησης και του συστήματος πιστοποίησης*
*Μόνο για διαχειριστές

«Λειτουργία λογιστικής και αναφοράς» που επιτρέπει τον έλεγχο των ημερολογίων και του κόστους

Αυτή η λειτουργία υπολογίζει τη χρήση των συσκευών που είναι καταχωρισμένες/συνδεδεμένες στον ίδιο ένοικο στο uniFLOW Online Express και στη συνέχεια δημιουργεί μια αναφορά. Όταν συνδέεται με τη λειτουργία του uniFLOW Online Express, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε το ημερολόγιο χρήσης του κάθε χρήστη, και να δημιουργείτε πίνακες κόστους για κάθε αντιγραμμένη/σαρωμένη σελίδα, έτσι ώστε να μπορείτε να υπολογίσετε/ελέγξετε το κόστος για κάθε συσκευή.

«Λειτουργία απλής σάρωσης» που στέλνει σαρωμένα δεδομένα σε διεύθυνση e-mail ή στο cloud

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να στέλνετε σαρωμένα έγγραφα στη διεύθυνση e-mail σας (Σάρωση προς Εμένα) ή να τα αποθηκεύετε απευθείας στην εξωτερική υπηρεσία cloud.
Κύριες προδιαγραφές
Λειτουργία πιστοποίησης
Μέθοδος καταχώρισης χρήστη
Σύνδεση του λογαριασμού Office 365TM
Μεταφόρτωση σε μορφή CSV
Καταχώριση χρηστών μέσω e-mail
Μη αυτόματη εισαγωγή
Σύστημα πιστοποίησης χρηστών
Microsoft Azure Active Directory
Office 365TM με ενσωματωμένο Active Directory Federation Services
Active Directory στην εταιρεία σας
Σύνδεση με εξωτερικές υπηρεσίες SNS (Single Sign-On)
Μέθοδος πιστοποίησης
Κωδικός PIN
Δελτίο ταυτότητας
Δελτίο ταυτότητας + Κωδικός PIN
Λειτουργία λογιστικής και αναφοράς
Τύπος αναφοράς
Ημερολόγιο χρήσης κάθε χρήστη
Ημερολόγιο χρήσης κάθε συσκευής
Ημερολόγια αντιγραφής/εκτύπωσης/σάρωσης/φαξ για όλους τους χρήστες
Ημερολόγια αντιγραφής/εκτύπωσης/σάρωσης/φαξ όλων των συσκευών (όλες οι περίοδοι)
Ημερολόγια αντιγραφής/εκτύπωσης/σάρωσης/φαξ όλων των συσκευών (συγκεκριμένη περίοδος)
Απλή λειτουργία σάρωσης
Λειτουργία αποστολής/αποθήκευσης
Σάρωση προς Εμένα (Αποστολή e-mail), Σάρωση στο Google Drive
Μορφή αρχείου
TIFF, PDF
6W1U-0C8