Διαμόρφωση των Ρυθμίσεων Ασφάλειας Δικτύου

Μπορεί να προκληθούν μη αναμενόμενες απώλειες σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κακόβουλες επιθέσεις τρίτων ατόμων, όπως παρακολούθηση, πλαστογράφηση και αλλοίωση των δεδομένων που διακινούνται σε ένα δίκτυο. Για την προστασία των σημαντικών και πολύτιμων πληροφοριών σας από τέτοιες επιθέσεις, η συσκευή υποστηρίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για την ενίσχυση της ασφάλειας και του απορρήτου.
Ρυθμίσεις τείχους προστασίας
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους, καθώς και επιθέσεις και παραβιάσεις στο δίκτυο, μπορούν να αποτραπούν επιτρέποντας την επικοινωνία μόνο με συσκευές που έχουν συγκεκριμένη διεύθυνση IP. Περιορισμός Επικοινωνίας με Χρήση Τείχους Προστασίας
Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης
Μπορείτε να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη ασφάλεια χρησιμοποιώντας διακομιστή μεσολάβησης για συνδέσεις εκτός του δικτύου, π.χ. κατά την περιήγηση σε ιστοσελίδες. Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης
Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS
Το TLS είναι ένα πρωτόκολλο για την κρυπτογράφηση των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω δικτύου και χρησιμοποιείται συχνά για επικοινωνία μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Web ή μιας εφαρμογής e-mail. Το TLS επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία δικτύου κατά την πρόσβαση στη συσκευή σε διάφορες καταστάσεις, π.χ. όταν χρησιμοποιείται το Remote UI ή λογισμικό διαχείρισης βιβλίου διευθύνσεων. Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS
Επικοινωνία IPSec
Ενώ το TLS κρυπτογραφεί μόνο τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web ή μια εφαρμογή e-mail, το IPSec κρυπτογραφεί ολόκληρα τα πακέτα IP (ή τα δεδομένα που μεταφέρουν). Με αυτόν τον τρόπο, το IPSec έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα πιο πολύπλευρο σύστημα ασφαλείας από το TLS. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων IPSec
Πιστοποίηση IEEE 802.1X
Εάν μια συσκευή προσπαθήσει να συνδεθεί και να αρχίσει να επικοινωνεί σε δίκτυο 802.1X, πρέπει να περάσει από πιστοποίηση χρήστη προκειμένου να αποδειχθεί ότι η σύνδεση πραγματοποιήθηκε από εξουσιοδοτημένο χρήστη. Οι πληροφορίες πιστοποίησης αποστέλλονται σε και ελέγχονται από έναν διακομιστή RADIUS, ο οποίος επιτρέπει ή απορρίπτει την επικοινωνία με το δίκτυο ανάλογα με τα αποτελέσματα της πιστοποίησης. Εάν ο έλεγχος ταυτότητας αποτύχει, ένας διακόπτης LAN (ή σημείο πρόσβασης) αποτρέπει την πρόσβαση από συσκευές εκτός του δικτύου. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε ένα δίκτυο 802.1X ως συσκευή-πελάτης. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων πιστοποίησης IEEE 802.1X
6W1U-099