Καθορισμός προγραμματισμένων ενημερώσεων

 
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή ώστε να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα για την ύπαρξη νέου κατάλληλου firmware και να ενημερώνει αυτόματα το εγκατεστημένο firmware.
Αυτή η ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί μόνο από χρήστη με τα απαιτούμενα δικαιώματα.
Εάν η λήψη του firmware δεν ολοκληρωθεί, ή εάν δεν εφαρμοστεί το firmware που έχει ληφθεί, δεν μπορείτε να εκτελέσετε προγραμματισμένη ενημέρωση.
1
Εκκινήστε το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα της πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [License/Other] (Ρυθμίσεις δικτύου)  [Register/Update Software] (Ρυθμίσεις email).
4
Επιλέξτε [Scheduled Update Settings] [Edit...].
5
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για [Enable scheduled update settings] και διαμορφώστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
[Update Schedule]
[Confirm]
Επιλέξτε τον κύκλο ([Biweekly] ή [Weekly], μια ημέρα ([Sun] έως [Sat]), και την ώρα). Η ώρα εμφανίζεται σε 24-ωρη μορφή. Η ολοκλήρωση του ελέγχου για το firmware μπορεί να απαιτήσει έως 3 ώρες από τον καθορισμένο χρόνο.
[Apply at]
Επιλέξτε τον χρόνο εφαρμογής του firmware που λαμβάνεται.
[E-Mail]
Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail του διαχειριστή. Μπορείτε να λαμβάνετε e-mail σχετικά με την κατάσταση της ενημέρωσης που στέλνεται από τον διακομιστή διανομής.
[Comments]
Εισάγετε ένα σχόλιο, το οποίο προστίθεται αυτόματα στο e-mail. Εάν εισάγετε το όνομα του μοντέλου, θα γνωρίζετε σε ποιας συσκευής την κατάσταση αφορά το e-mail.
Εάν firmware που παραλήφθηκε νωρίτερα δεν έχει εφαρμοστεί μέσω προγραμματισμένης ενημέρωσης, η επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση δεν εκτελείται.
Αν έχει καθοριστεί προγραμματισμένη ενημέρωση, εφαρμόζεται ενημέρωση του firmware την καθορισμένη ώρα αφού ολοκληρωθεί η λήψη του νέου firmware από τον διακομιστή διανομής. Όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα επανεκκίνηση.
6
Κάντε κλικ στο [Set].
6W1U-0AY