Σύνδεση με Φορητές Συσκευές

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη σύνδεση φορητής συσκευής στο μηχάνημα: «Σύνδεση μέσω δρομολογητή ασύρματου LAN» και «Άμεση σύνδεση». Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης σύμφωνα με το περιβάλλον επικοινωνίας και τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
Πραγματοποιήστε την επικοινωνία με τις φορητές συσκευές από την επιλογή <Πύλη για Φορητά> (Οθόνη <Αρχική>). Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες των συνδεδεμένων φορητών συσκευών κ.λπ., από εδώ.

Σύνδεση μέσω δρομολογητή ασύρματου LAN

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης φορητής συσκευής στον δρομολογητή ασύρματου LAN, μπορείτε να ανατρέξετε στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τις συσκευές, ή να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.
Συνδεθείτε με τη συσκευή χρησιμοποιώντας δρομολογητή είτε ενσύρματου είτε ασύρματου LAN. Ρύθμιση του περιβάλλοντος δικτύωσης
Αν συνδέεστε στο μηχάνημα μέσω δρομολογητή ασύρματου LAN, μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις λεπτομέρειες της συσκευής στην οθόνη <Σύνδεση LAN> πατώντας το κουμπί <Πύλη για Φορητά> (Οθόνη <Αρχική>)  <Σύνδεση LAN>.

Άμεση σύνδεση

Άμεση σύνδεση φορητής συσκευή στη συσκευή ασύρματα χωρίς τη χρήση ασύρματου LAN. Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα τη συσκευή ακόμη και εκτός περιβάλλοντος ασύρματου LAN. Άμεση σύνδεση
6W1U-081