Σάρωση Πρωτοτύπων μέσω WSD (Σάρωση WSD)

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς μπορείτε να σαρώνετε πρωτότυπα από υπολογιστή μέσω WSD.
Το διαθέσιμο μέγεθος σάρωσης είναι A4 (LTR). Λάβετε υπόψη ότι ακόμα και αν τοποθετήσετε ένα πρωτότυπο μεγαλύτερο από A4 (LTR), γίνεται σάρωση μόνο μεγέθους A4 (LTR).
Από τον πίνακα ελέγχου
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση εγγράφων
2
Πατήστε <Σάρωση WSD>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιτρέπεται Απομακρυσμ. Σαρωτής>.
Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε τη σάρωση από τον υπολογιστή σας.
Από έναν υπολογιστή
4
Κάντε κλικ στο [Start] [All Programs]  [Φαξ και σάρωση των Windows].
5
Κάντε κλικ στο [Σάρωση].
6
Κάντε κλικ στο [Νέα σάρωση].
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου [Επιλογή συσκευής], επιλέξτε τη συσκευή και κάντε κλικ στο [OK].
7
Από την αναπτυσσόμενη λίστα [Προέλευση], επιλέξτε τη θέση που είναι τοποθετημένο το πρωτότυπο.
Όταν τοποθετείτε το πρωτότυπο στην επιφάνεια σάρωσης, επιλέξτε [Επίπεδος σαρωτής]. Κατά την τοποθέτηση στον τροφοδότη, επιλέξτε [Τροφοδοσία (σάρωση της μίας πλευράς)].
8
Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης, όπως απαιτείται.
Η επιλογή του τύπου πρωτοτύπου από την αναπτυσσόμενη λίστα [Προφίλ], σας επιτρέπει να κάνετε προσαρμογές για τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας. Για πρωτότυπα που αποτελούνται κυρίως από κείμενο, επιλέξτε [Έγγραφο]. Για πρωτότυπα που αποτελούνται μόνο από φωτογραφίες, επιλέξτε [Φωτογραφία (Προεπιλογή)].
Από την αναπτυσσόμενη λίστα [Τύπος Αρχείου], επιλέξτε τη μορφή αρχείου για την αποθηκευμένη εικόνα του σαρωμένου πρωτοτύπου.
Για να ελέγξετε τη σαρωμένη εικόνα με την εφαρμογή των καθορισμένων ρυθμίσεων, κάντε κλικ στο [Προεπισκόπηση].
9
Κάντε κλικ στο [Σάρωση].
Ξεκινά η σάρωση του πρωτοτύπου.
Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, το σαρωμένο έγγραφο εμφανίζεται στη λίστα με τα αρχεία στην οθόνη [Φαξ και σάρωση των Windows] και αποθηκεύεται στον φάκελο [Σαρωμένα έγγραφα] μέσα στον φάκελο [Έγγραφα].
Καταχώριση ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται συχνά
Εάν σαρώνετε πάντα με τις ίδιες ρυθμίσεις, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για να καταχωρήσετε τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να τις ανακαλείτε εύκολα και βολικά κατά τη σάρωση.
Επιλέξτε [Προσθήκη προφίλ] από την αναπτυσσόμενη λίστα [Προφίλ]  Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης που θέλετε να καταχωρίσετε  Εισαγάγετε ένα όνομα στο πλαίσιο κειμένου [Όνομα προφίλ]  Κάντε κλικ στο [Αποθήκευση προφίλ]
Αποστολή του εγγράφου σε υπολογιστή μέσω WSD
Μπορείτε επίσης να στείλετε το σαρωμένο έγγραφο σε υπολογιστές στο δίκτυο, αρκεί να υποστηρίζουν τη λειτουργία WSD. Σε αυτήν την περίπτωση πατήστε <Σάρωση WSD>  επιλέξτε τον υπολογιστή που επιθυμείτε να είναι ο προορισμός  <Ενεργοποίηση>. Ανοίγει η οθόνη [Φαξ και σάρωση των Windows] και ο φάκελος στον υπολογιστή, και εμφανίζεται το σαρωμένο έγγραφο.
Εμφανίζονται έως και 40 υπολογιστές προορισμού.
6W1U-07C