<Ρύθμιση/Συντήρηση>

Στοιχείο
Περιγραφή
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης της ποιότητας αντιγραφής και εκτύπωσης των εικόνων.
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος χρήσης της λειτουργίας αυτόματου καθαρισμού για την κύρια μονάδα και τον τροφοδότη.
6W1U-0F5