<Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης της ποιότητας αντιγραφής και εκτύπωσης των εικόνων.
<Αυτόματη Ρύθμιση Τόνων>
  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Εάν οι διαβαθμίσεις τόνων της εκτύπωσης διαφέρουν σημαντικά από εκείνες του πρωτότυπου εγγράφου, αυτή η διόρθωση προσαρμόζει την εκτύπωση έτσι ώστε να ταιριάζει περισσότερο με το πρωτότυπο έγγραφο. Ρύθμιση των τόνων
<Διόρθωση Πυκνότητας>
  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Εάν η πυκνότητα της εκτύπωσης διαφέρει σημαντικά από το πρωτότυπο έγγραφο, αυτή η επιλογή ρυθμίζει την πυκνότητα σάρωσης ώστε να πλησιάζει περισσότερο σε αυτή του πρωτότυπου. Προσαρμογή της Πυκνότητας
<Μικρορύθμιση Κλίμακας Ζουμ>
  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>
Εάν το μέγεθος της εικόνας που αντιγράφηκε διαφέρει σημαντικά από εκείνο του πρωτότυπου εγγράφου, εκτελείται η ακριβής προσαρμογή έτσι ώστε η εκτύπωση να ταιριάζει περισσότερο με το μέγεθος του πρωτότυπου εγγράφου. Προσαρμογή μεγέθους εικόνας
<Κατάσταση Αποτροπής Θόλωσης Εικόνας>
  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία όταν η εικόνα δείχνει ασαφής (όταν η εικόνα είναι θολή ή μουτζουρωμένη), σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. Μείωση θολότητας εικόνας σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία και υψηλή υγρασία
<Προτερ.Παραγωγ/Ποιότ.γιαΘερμόΚύλινδροΠίεσηςΣτερ.>
  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Ρυθμίστε τη λειτουργία εκτύπωσης όταν ο κύλινδρος πίεσης για τη στερέωση βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία. Ρύθμιση της λειτουργίας εκτύπωσης όταν ο κύλινδρος πίεσης για τη στερέωση βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία
<Προτερ.Παραγωγ./Ποιότ. Εικ. για Περιστροφή Εξόδου>
  <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας>  <Ειδική Επεξεργασία>
Ρυθμίστε τη λειτουργία εκτύπωσης όταν περιστρέφετε την έξοδο. Ρύθμιση της λειτουργίας εκτύπωσης κατά την περιστροφή της εξόδου
6W1U-0F6