<Εκτύπωση>

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις εκτύπωσης.
<Βεβιασμένη Αναμονή>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την εκτύπωση βεβιασμένης αναμονής. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων εκτύπωσης βεβιασμένης αναμονής
<Περίοδος Αποθήκευσης Εργασίας>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>
Καθορίστε το χρονικό διάστημα για την αποθήκευση εργασιών.
<Εκτύπωση & Διαγραφή Εργασίας>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>
Καθορίστε αν θα διαγράφονται οι εργασίες μετά την εκτύπωσή τους.
<Επιτρέπονται Μόνο Κρυπτογρ. Εργ. Εκτύπωσης>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή έτσι ώστε να λαμβάνει μόνο κρυπτογραφημένες ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης από υπολογιστές.
<Συμπερίληψη Domain ως Κριτηρίου Αναγνώρ. Χρήστη>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>
Καθορίστε αν οι εργασίες εκτύπωσης ενός χρήστη σύνδεσης θα προσδιορίζονται βάσει «ονόματος χρήστη + ονόματος domain» ή μόνο βάσει «ονόματος χρήστη». Ανάλογα με το περιβάλλον σας, αν οι εργασίες εκτύπωσης δεν προσδιορίζονται σωστά ως Εργασίες μου, μπορούν να προσδιοριστούν σωστά ως εργασίες του χρήστη σύνδεσης επιλέγοντας <Off> και εξαιρώντας το «όνομα domain».
<Εμφάνιση Εργασιών Άλλων Χρηστών>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>
Καθορίστε αν θα εμφανίζονται οι εργασίες χρηστών πέραν του εξουσιοδοτημένου χρήστη.
<Απαγόρευση Διαγραφής Εργασιών Άλλων Χρηστών>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>
Καθορίστε αν θα επιτρέπεται η διαγραφή εργασιών χρηστών πέραν του εξουσιοδοτημένου χρήστη όταν οι εργασίες αυτών των χρηστών εμφανίζονται.
<Ταίριασμα Πεζών-Κεφαλαίων για Όνομα Χρήστη>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>
Καθορίστε αν η συσκευή θα έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να διακρίνει τα κεφαλαία και τα πεζά στα ονόματα χρηστών.
<Ρυθμίσεις Εμφάνισης Λίστας Εργασιών>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>
Καθορίστε τους τύπους εργασιών που θα συμπεριλαμβάνονται στη λίστα εργασιών και τον τύπο εργασίας που θα επιλέγεται από προεπιλογή.
<Ρυθμίσεις Προειδοποίησης για Εργασίες σε Αναμονή>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>
Καθορίστε τον τρόπο αποστολής των ειδοποιήσεων για Αναμονή Εργασιών.
<Ρυθμίσεις PIN για Ασφαλείς Εργασίες Εκτύπωσης>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>
Μπορείτε να ορίσετε αν θα απαιτείται η εισαγωγή PIN κατά την εκτύπωση, την εμφάνιση εικόνων ή τη διαγραφή με τη λειτουργία Ασφαλούς Εκτύπωσης.
<Ενεργοπ. Λειτ/γίας Αυτόμ. Εκτύπωσης Κατά τη Σύνδεση>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>
Μπορείτε να ορίσετε αν θα επιτρέπεται η αυτόματη εκτύπωση των εργασιών εκτύπωσης βεβιασμένης αναμονής κατά τη σύνδεση κάθε χρήστη.
<Αυτόμ. Εκτύπωση Εργασιών Χρήστη Κατά τη Σύνδεση>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Εκτύπωση>
Μπορείτε να ορίσετε αν θα εκτυπώνονται αυτόματα οι εργασίες εκτύπωσης βεβιασμένης αναμονής μετά τη σύνδεση. Αυτόματη εκτέλεση εργασιών εκτύπωσης αναγκαστικής διατήρησης μετά τη σύνδεση
6W1U-0FJ