<Ρυθμίσεις Λειτουργιών>

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις για λειτουργίες όπως Αντιγραφή, Εκτυπωτής και Φαξ.
Ορισμένες ρυθμίσεις ορίζονται μόνο από τον Διαχειριστή.
Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με τη διαμόρφωση του προαιρετικού εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
Στοιχείο
Περιγραφή
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις για λειτουργίες όπως Ρυθμίσεις Τροφοδοσίας Χαρτιού, Ρυθμίσεις Εξόδου Χαρτιού, Ρυθμίσεις Εκτύπωσης, Ρυθμίσεις Σάρωσης και Δημιουργία Αρχείου.
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού των ρυθμίσεων αντιγραφής.
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού των ρυθμίσεων του εκτυπωτή.
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού των ρυθμίσεων σάρωσης και αποστολής.
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος λήψης ρυθμίσεων e-mail και φαξ.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις για τη σάρωση εγγράφων και την εκτύπωση αποθηκευμένων αρχείων.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις εκτύπωσης.
6W1U-0F8