<Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις για την αποθήκευση σαρωμένων εγγράφων και την εκτύπωση αποθηκευμένων αρχείων.
<Αποθ./Τροποποίηση Αγαπημένων Ρυθμίσεων>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Κοινές Ρυθμίσεις>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης & Αποθήκευσης>
Μπορείτε να αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά σε ένα κουμπί της συσκευής για μελλοντική χρήση κατά την αποθήκευση. Επιπλέον, μπορείτε να εκχωρήσετε το αγαπημένο σας όνομα σε ένα κουμπί και να επιλέξετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Αποθήκευση συνδυασμού των συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών
<Αλλαγή Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Κοινές Ρυθμίσεις>  <Ρυθμίσεις Σάρωσης & Αποθήκευσης>
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που αποθηκεύτηκαν ως προεπιλογή για τη λειτουργία <Σάρωση & Αποθήκευση>.
<Αποθ./Τροποποίηση Αγαπημένων Ρυθμίσεων>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Κοινές Ρυθμίσεις>  <Ρυθμ. Προσπέλασης Αποθηκευμένων Αρχείων>
Μπορείτε να αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά σε ένα κουμπί της συσκευής για μελλοντική χρήση κατά την εκτύπωση. Επιπλέον, μπορείτε να εκχωρήσετε το αγαπημένο σας όνομα σε ένα κουμπί και να επιλέξετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Αποθήκευση συνδυασμού των συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών
<Αλλαγή Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Κοινές Ρυθμίσεις>  <Ρυθμ. Προσπέλασης Αποθηκευμένων Αρχείων>
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που αποθηκεύτηκαν ως προεπιλογή για τη λειτουργία <Προσπέλαση Αποθηκευμένων Αρχείων>.
<Όριο 7 Ψηφίων για PIN Θυρ./Απαγ.Πρόσβασης>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Κοινές Ρυθμίσεις>
Αν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση σε <On>, οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν έναν επταψήφιο κωδικό PIN για να βελτιώσουν την ασφάλεια. Το PIN για τις Θυρίδες Χρηστών μπορεί να οριστεί χρησιμοποιώντας τουλάχιστον ένα ψηφίο.
<Ρυθμίσεις Θυρίδας Δικτύου>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Ρυθμίσεις Δικτύου>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε το Προηγμένη Θυρίδα μιας άλλης συσκευής της σειράς imageRUNNER ADVANCE ή ενός διακομιστή των Windows ως εξωτερική αναφορά. Σύνδεση με άλλες συσκευές
<Πρωτόκολλο για Εξωτερική Αναφορά>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Ρυθμίσεις Δικτύου>
Μπορείτε να επιλέξετε το πρωτόκολλο που θα χρησιμοποιείται κατά την πρόσβαση στο Προηγμένη Θυρίδα μιας άλλης συσκευής της σειράς imageRUNNER ADVANCE ή ενός διακομιστή των Windows ο οποίος ανοίγει εξωτερικά. Σύνδεση με άλλες συσκευές
<Επιβεβ. Πιστοποιητ. TLS για Πρόσβαση Δικτύου>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Ρυθμίσεις Δικτύου>
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε αν το πιστοποιητικό διακομιστή TLS είναι έγκυρο κατά την πρόσβαση στο Προηγμένη Θυρίδα μιας άλλης συσκευής της σειράς imageRUNNER ADVANCE ή ενός διακομιστή των Windows. Μπορείτε να επαληθεύσετε την εγκυρότητα του πιστοποιητικού και την αξιοπιστία της αλυσίδας πιστοποιητικών, καθώς και να επιβεβαιώσετε το CN (Κοινό Όνομα). Σύνδεση με άλλες συσκευές
<Μέθοδος Ορισμού Προσωπικού Φακέλου>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Ρυθμίσεις Δικτύου>
Ο Προσωπικός φάκελος είναι ένας ατομικός φάκελος τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης που συνδέεται με διαχείριση ατομικής πιστοποίησης. Μπορείτε να καθορίσετε κοινόχρηστους φακέλους και διακομιστές αρχείων και να τους χρησιμοποιείτε ως Προσωπικό φάκελο. Διαμόρφωση προσωπικών φακέλων
<Χρήση Λειτουργίας Σάρωσης/Εκτύπωσης>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Ρυθμίσεις Μέσων Μνήμης>
Ο καθορισμός αυτής της ρύθμισης σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε μέσα μνήμης, καθώς και να εκτυπώνετε αρχεία από τα μέσα μνήμης. Περιορισμός της χρήσης μέσων μνήμης
<Εμφάνιση Επιλογών Κατά τη Σύνδεση Μέσου Μνήμης>
  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Ρυθμίσεις Μέσων Μνήμης>
Μπορείτε να ορίσετε αν θα εμφανίζονται συντομεύσεις για διαθέσιμες λειτουργίες όταν συνδέονται μέσα μνήμης. Εισαγωγή μέσου μνήμης
6W1U-0FH