<Ρυθμίσεις Χαρτιού>

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η διαδικασία καταχώρισης του χαρτιού που θα χρησιμοποιήσετε.
<Ρυθμίσεις Χαρτιού>
  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χαρτιού>
Μπορείτε να καταχωρίσετε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού για κάθε πηγή χαρτιού. Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να επιτυγχάνετε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα εκτύπωσης. Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού
<Ρυθμίσεις Διαχείρισης Τύπου Χαρτιού>
  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χαρτιού>
Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε/επεξεργαστείτε διάφορους τύπους χαρτιού (καθορισμένους από τον χρήστη τύπους χαρτιού), πέραν των προεπιλεγμένων τύπων χαρτιού που είναι ήδη αποθηκευμένοι στην συσκευή. Ρυθμίσεις Διαχείρισης Τύπου Χαρτιού
<Αποθήκευση Αγαπημένου Χαρτιού (Δίσκος ΠΧ)>
  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χαρτιού>
Μπορείτε να καθορίσετε εύκολα τις ρυθμίσεις χαρτιού, αποθηκεύοντας το χαρτί που χρησιμοποιείτε συχνά στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων σε ένα κουμπί. Μπορείτε εύκολα να ανακαλέσετε την επιλογή "Αγαπημένο Χαρτί" στην οθόνη που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το χαρτί. Καθορισμός συχνά χρησιμοποιούμενου μεγέθους και τύπου χαρτιού για τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
<Προεπιλογές Δίσκου Πολλαπλών Χρήσεων>
  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χαρτιού>
Μπορείτε να ορίσετε τη μέθοδο επιλογής του χαρτιού που θα χρησιμοποιήσετε στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Αν χρησιμοποιείτε πάντα το ίδιο μέγεθος/τύπο χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, είναι βολικό να αποθηκεύσετε το χαρτί στο πεδίο <Χρήση Προκαθορισμένου>. Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
Αν χρησιμοποιείτε διάφορους τύπους χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, επιλέξτε <Ορισμός Πάντα>. Αν χρησιμοποιείτε συχνά πολλαπλούς τύπους χαρτιού, μπορείτε να συντομεύσετε τη διαδικασία επιλογής τύπου χαρτιού αποθηκεύοντας τους τύπους χαρτιού από πριν. Καθορισμός συχνά χρησιμοποιούμενου μεγέθους και τύπου χαρτιού για τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
<Αποθήκευση Ειδικού Μεγέθους>
  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χαρτιού>
Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τα ελεύθερα μεγέθη χαρτιού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Τα μεγέθη χαρτιού που έχουν αποθηκευτεί εδώ εμφανίζονται στην οθόνη επιλογής μεγέθους χαρτιού για το συρτάρι χαρτιού και τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Καταχώρηση χαρτιού ελεύθερου μεγέθους (Χαρτί προσαρμοσμένου μεγέθους)
6W1U-0EY