Προσβασιμότητα

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Επανάληψης Πλήκτρων>
<Στάνταρ>, <Ελαφρώς Αργά>, <Αργά>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Αντιστροφή Χρωμάτων Οθόνης>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Λειτουργίας "Απότομης Κίνησης">
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
6W1U-0LA