Θύρα Εξωτερικής Σύνδεσης

Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη "Λειτουργία Εισαγωγής όλων", ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις USB>
<Χρήση ως Συσκευή USB>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Πρ.Οδ.AddOn για Συσκευή Εισόδου USB>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Πρ.Οδ. AddOn για Συσκευή Αποθήκ. USB>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Συσκευής Αποθήκευσης USB>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
6W1U-0CK