Σύνδεση σε ενσύρματο τοπικό δίκτυο

Συνδέστε τη συσκευή με έναν υπολογιστή μέσω δρομολογητή με χρήση καλωδίου LAN.
Στην συσκευή δεν περιλαμβάνεται δρομολογητής και καλώδιο LAN, επομένως πρέπει να τα προμηθευτείτε ξεχωριστά.
Η συσκευή υποστηρίζει 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet.
Για την πραγματοποίηση σύνδεσης με 100BASE-TX/10BASE-T, χρησιμοποιήστε ένα ζεύγος περιελιγμένων καλωδίων κατηγορίας 5. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα ενισχυμένο ζεύγος περιελιγμένων καλωδίων κατηγορίας 5 για την πραγματοποίηση σύνδεσης με 1000BASE-T.
Εάν χρησιμοποιηθούν μαζί συσκευές που υποστηρίζουν 1000BASE-T, 100BASE-TX και 10BASE-T, απαιτείται συσκευή, όπως μεταγωγικός διανομέας, που υποστηρίζει όλους τους τύπους Ethernet που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για τη λειτουργία του συστήματος.
1
Συνδέστε τη συσκευή με ένα δρομολογητή μέσω ενός καλωδίου LAN.
Πιέστε το σύνδεσμο, μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.
6W1U-009