Έλεγχος του SSID και του κλειδιού δικτύου

Κατά τη χειροκίνητη ρύθμιση μιας σύνδεσης δρομολογητή ασύρματου LAN, πρέπει να ορίσετε το SSID, το κλειδί δικτύου, το πρότυπο ασφαλείας και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του δρομολογητή ασύρματου LAN. Το SSID και το κλειδί δικτύου μπορεί να αναφέρονται σε αυτές τις συσκευές δικτύου. Ελέγξτε τις συσκευές σας πριν από τη διαμόρφωση της σύνδεσης. Εάν το πρότυπο ασφαλείας του δρομολογητή ασύρματου LAN σας είναι WPA/WPA2-EAP, διαμορφώστε εκ των προτέρων τις ρυθμίσεις πιστοποίησης IEEE 802.1X της συσκευής (Διαμόρφωση των ρυθμίσεων πιστοποίησης IEEE 802.1X). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών των συσκευών δικτύου σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή σας.
SSID
Το όνομα που δίνεται για την αναγνώριση ενός συγκεκριμένου ασύρματου τοπικού δικτύου. Χρησιμοποιούνται και άλλοι όροι για το SSID, όπως "όνομα σημείου πρόσβασης" και "όνομα δικτύου".
Κλειδί δικτύου
Λέξη-κλειδί ή συνθηματικό που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση δεδομένων ή την πιστοποίηση δικτύου. Χρησιμοποιούνται και άλλοι όροι για το κλειδί δικτύου, όπως "κλειδί κρυπτογράφησης", "κλειδί WEP", "φράση πρόσβασης WPA/WPA2" και "προκαθορισμένο κοινόχρηστο κλειδί (PSK)".
Πρωτόκολλα ασφαλείας ασύρματης επικοινωνίας (Πιστοποίηση/Κρυπτογράφηση)
Τύποι λειτουργιών ασφαλείας (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP)
Μέθοδος πιστοποίησης Ανοιχτό σύστημα/Κοινόχρηστο κλειδί/Πιστοποίηση IEEE 802.1X)
Μέθοδος κρυπτογράφησης (TKIP/AES-CCMP)
Το WPA/WPA2-EAP δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν έχετε επιλέξει <Ενσύρματο + Ασύρματο LAN> στο <Επιλογή Διασύνδεσης>.
6W1U-00J