Προβλήματα με την ασφάλεια

Οι ρυθμίσεις στο <Ρυθμίσεις/Αποθήκευση> δεν αποκαθίστανται παρόλο που το πλαίσιο ελέγχου είναι αποεπιλεγμένο στις ρυθμίσεις πολιτικής ασφαλείας.

Τα στοιχεία που αλλάζουν με την εφαρμογή των ρυθμίσεων πολιτική ασφαλείας δεν αποκαθίστανται απλώς με αποεπιλογή του πλαισίου ελέγχου. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και αλλάξτε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις από το κουμπί ή από το <Ρυθμίσεις/Αποθήκευση> στο Remote UI.

Αδυναμία εισαγωγής των ρυθμίσεων πολιτικής ασφαλείας.

Έχετε ορίσει διαφορετικό συνθηματικό πολιτικής ασφαλείας από τη συσκευή προέλευσης; Διαγράψτε το συνθηματικό στη συσκευή προορισμού ή ορίστε το ίδιο συνθηματικό με τη συσκευή προέλευσης.
Χρήση κωδικού πρόσβασης για την προστασία των ρυθμίσεων της πολιτικής ασφαλείας

Εμφανίζεται μια οθόνη εισαγωγής του συνθηματικού διαχειριστή ασφαλείας παρόλο που δεν ορίστηκε κανένα συνθηματικό.

Αν εισάγετε τις ρυθμίσεις πολιτικής ασφαλείας, ορίζεται το ίδιο συνθηματικό για τη συσκευή προορισμού αν έχει οριστεί συνθηματικό πολιτικής ασφαλείας στη συσκευή προέλευσης. Ελέγξτε το συνθηματικό της συσκευής προέλευσης.
6W1U-0J1