A Vizuális üzenet funkció beállításainak megadása

A Vizuális üzenet funkció segítségével egyszerű tartalmakat és üzeneteket jeleníthet meg az érintős vezérlőpanelen.
A rendszergazdától származó üzenetek vagy eseményekről szóló értesítések stb. érintős vezérlőpanelen való megjelenítése révén a készülék irodai információmegosztó eszközként is használható.
A tartalom az alábbi esetekben jelenik meg.
Ha a <Bejelentkezési képernyő megjelenítés beállítás> beállítása <Eszk.használatakor megjelenik>: Válassza az [After Login] vagy az [After Logout/Auto Reset] lehetőséget
Ha a <Bejelentkezési képernyő megjelenítés beállítás> beállítása <Funkc. választásakor megjelnik>: Az Automatikus visszaállás mód kezdeményezése után jelenik meg
Ha a <Felhasználói hitelesítés használata> beállítása <Ki>: Az Automatikus visszaállás mód kezdeményezése után jelenik meg
Ha a Vizuális üzenet funkció be van állítva, a tartalom a <Vizuális üzenet> részből is megtekinthető a Főképernyő részben, a fenti időzítéstől függetlenül.
Megjelenítendő tartalomként állítson be egy fájlkiszolgálón vagy egy másik, ugyanazon a hálózaton lévő Canon többfunkciós nyomtató Tárhelyén elmentett fájlt. Munkavégzés más eszközökkel
Proxykiszolgálón keresztül az interneten található webhelyet is beállíthat tartalomként. Az ehhez a funkcióhoz használt proxybeállítások megegyeznek a <Proxy beállítás> rész beállításaival.
A tartalom a nyomtatás megkezdésekor jelenik meg, ha a kényszerítetten tartott nyomtatás engedélyezve van, és a [Display When Print Job Starts] jelölőnégyzet be van jelölve.
1
Indítsa el a Távvezérlést. A Távvezérlés indítása
2
A portáloldalon kattintson a [Settings/Registration] lehetőségre. A Távvezérlés, RUI képernyője
3
Kattintson a [License/Other] [Visual Message Settings]  [Display Settings] elemekre.
4
Jelölje be a [Display Visual Message Screen] lehetőséghez tartozó jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges beállításokat.
[Content to Display]
[SMB]
Akkor válassza ki, ha a megjelenítendő tartalomhoz [SMB] protokollon keresztül kíván hozzáférni.
[HTTP/WebDAV]
Akkor válassza ki, ha a megjelenítendő tartalomhoz [HTTP/WebDAV] protokollon keresztül kíván hozzáférni.
[File Path:]
Írja be a megjelenítendő tartalom elérési útját.
Példa:
[SMB]: \\kiszolgalo01\megosztott\feliratok.jpg
[HTTP/WebDAV]: https://webdav-kiszolgalo1/feliratok.html
[User Name:]/[Password:]
A Tárhelyre vagy fájlkiszolgálóra való bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót írhatja be.
[Confirm Certificate for TLS Communication]/[Add CN to Verification Items]
Azt adhatja meg, hogy ellenőrizni kívánja-e a csatlakozáskor megküldött TLS-kiszolgáló tanúsítványát és CN értékét (Common Name, köznapi név).
[When to Display]
[After Login]
A jelölőnégyzet bejelölése esetében a tartalom bejelentkezés után jelenik meg.
[After Logout/Auto Reset]
A jelölőnégyzet bejelölése esetében a tartalom kijelentkezés után vagy az Automatikus visszaállás mód kezdeményezése után jelenik meg.
[Display When Print Job Gets Started]
[Display When Print Job Starts]
A jelölőnégyzet bejelölése esetében a tartalom a nyomtatás megkezdésekor jelenik meg.
A [When to Display] jelölőnégyzetet akkor lehet bejelölni, ha a <Bejelentkezési képernyő megjelenítés beállítás> beállítása <Eszk.használatakor megjelenik>.
5
Kattintson a [OK] gombra.
A tartalomnak az Automatikus visszaállás mód kezdeményezése utáni megjelenítéséhez állítsa az <Automatikus törlési idő> lehetőséget egy percre vagy hosszabbra.
A megjeleníthető fájlformátumokkal és adatméretekkel kapcsolatos információkat lásd: Kezelési funkciók.
Ezt a beállítást csak Rendszergazda jogosultságokkal rendelkező felhasználó adhatja meg.
Ez a beállítás importálható/exportálható. Ugyanazt a beállítást több eszközre is (csak a Vizuális üzenet funkciót támogató Canon eszközökre) importálni lehet, így ugyanazt az értesítést vagy információt több eszközön is megjelenítheti. Beállításadatok importálása/exportálása
A rendszer ezzel a beállítással együtt a [File Path:] értékét is importálja/exportálja. Ha az exportáló készüléken egy Tárhelyen lévő fájl van megadva és megjelenítve, akkor a meglévő fájl elérési útját a [File Path:] mezőben adhatja meg.
Ha bejelentkezési műveleteket is akar végezni, ezeket a Vizuális üzenet képernyő bezárása után hajtsa végre. Bejelentkezés a készülékre
6W23-0C1