<Felhasználókezelés>

Itt konfigurálhatja a készülék felhasználóinak kezelésére vonatkozó beállításokat egy felhasználói hitelesítési alkalmazással.
<Jelszó megváltoztatása>
  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
A készülékre bejegyzett felhasználók megváltoztathatják a saját bejelentkezési jelszavukat. Ez a beállítás rendszergazdai jogosultságokkal bejelentkező felhasználók számára nem jelenik meg.
<Hitelesítési felhasználó bejegyzés/szerkesztés>
  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
Kiválasztásával felhasználókat jegyezhet be a készülékbe, és megadhatja az olyan felhasználói információkat, mint a jelszó és a jogosultsági szint. Felhasználói információk bejegyzése a helyi eszközön
<Felhasználói hitelesítés használata>
  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
Azt választhatja ki, hogy engedélyezi-e a személyes hitelesítéskezelés funkciót. A felhasználói hitelesítéshez használandó bejelentkezési módszert is kiválaszthatja. A felhasználói bejelentkezési módok és hitelesítő eszközök beállításainak megadása
<Gyorsítótárak száma bejelentkezett felhasználóknak>
  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>  <Hitelesítés billentyűzettel>
Azt választhatja ki, hogy a bejelentkezési képernyőn egy legördülő listában megjelenjen-e azoknak a felhasználóknak a neve, akik korábban már bejelentkeztek. A bejelentkezési előzmények elrejtéséhez válassza a <0> lehetőséget, csak a legutoljára bejelentkezett felhasználó nevének megjelenítéséhez pedig az <1> lehetőséget. A felhasználói bejelentkezési módok és hitelesítő eszközök beállításainak megadása
<Gomb a jelszó megváltoztatására a beállítási menüben>
  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>  <Hitelesítés billentyűzettel>
Azt választhatja ki, hogy engedélyezett legyen-e a felhasználók számára a jelszavak megváltoztatása a bejelentkezési képernyő jobb felső sarkában található használatával. A felhasználói bejelentkezési módok és hitelesítő eszközök beállításainak megadása
<A hitelesítéshez használja a számbillentyűket>
  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>  <Hitelesítés billentyűzettel>
Ha a felhasználónév és a jelszó kizárólag számokból áll, akkor a hitelesítést csak a számbillentyűkkel is el lehet végezni.
<Bejelentkezési képernyő megjelenítés beállítás>
  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
A „készülék használatának megkezdésekor” és a „valamelyik funkciógomb megnyomása után” lehetőségek közül választva azt adhatja meg, mikor jelenjen meg a bejelentkezési képernyő. A „valamelyik funkciógomb megnyomása után” lehetőség kiválasztása esetén megadhatja, melyik funkciókhoz legyen szükség felhasználói bejelentkezésre. Annak megadása, hogy mikor jelenjen meg a bejelentkezési képernyő
<Korlátozandó funkciók>
  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
Azt választhatja ki, hogy a személyes hitelesítéskezelés engedélyezése esetén korlátozva legyen-e bizonyos funkciók használata. A felhasználói bejelentkezési módok és hitelesítő eszközök beállításainak megadása
<Távoli eszköz feladat korlát. felhaszn. hitelesítés nélkül>
  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
Azt választhatja ki, hogy érvényes legyen-e a személyes hitelesítéskezelés a számítógépen keresztül végzett nyomtatásra, faxolásra és távoli beolvasásra. A személyes hitelesítés használata a számítógépen keresztül végzett nyomtatás/faxolás/távoli beolvasás kezelésére
<Alapértelmezett szerep felhasználó bejegyzésekor>
  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
Azt választhatja ki, milyen szerepkört kapjanak a felhasználók például olyan helyzetekben, amikor nincsenek beállítva jogosultságok. A felhasználói bejelentkezési módok és hitelesítő eszközök beállításainak megadása
<Felhasználónévben kisés nagybetű különbözik>
  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>  <Hitelesítés-kezelés>
Azt választhatja ki, hogy a felhasználónevekben meg legyenek-e különböztetve a kis- és nagybetűk.
<Rendszerkezelő információs beállítások>
  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>
A készülékhez tartozó Rendszerkezelői adatait állíthatja be. A rendszerkezelői azonosító és PIN-kód megváltoztatása
<Részlegazonosító-kezelés>
  <Felügyeleti beállítások>  <Felhasználókezelés>
Azt választhatja ki, hogy a csoportokban lévő felhasználók kezelése a felhasználókhoz rendelt Részlegazonosítókkal történjen-e. A Részlegazonosító-kezelés beállításainak megadása
6W23-0FR