A beállítások szinkronizálásának elindítása

A Távvezérlésben adja meg a szinkronizálás elindításának beállításait, és indítsa el a szinkronizálást. A bejegyzéshez rendszergazdai jogosultságok szükségesek.

Egyedi beállítások szinkronizálása

Adja meg az ügyfélgép beállításait.
A kiszolgálófunkciót ellátó készüléken a kiszolgáló funkcióhoz más beállítások szükségesek.
1
Indítsa el a Távvezérlést. A Távvezérlés indítása
2
A portáloldalon kattintson a [Synchronize Custom Settings] lehetőségre. A Távvezérlés, RUI képernyője
3
Kattintson a [Change Connection Destination...] gombra.
4
Adja meg a szükséges beállításokat.
[Service]
Válassza a [Start] lehetőséget.
[Destination Server Address:]
A kiszolgálógép IP-címét vagy állomásnevét írhatja be. Portszám megadása esetében a „8443” értéket kell megadni. A portszám elhagyható. Ha a mezőt üresen hagyja, a kiszolgálógép felderítése automatikusan történik.
Példabeállítások (IPv4):
IP-cím használata esetében: 192.168.18.138
Állomásnév használata esetében: v4.server.canon.com
Példabeállítások (IPv6):
IP-cím használata esetében: fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc
Állomásnév használata esetében: v6.server.canon.com
Portszám megadása esetében: [fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
[Search Depth (Router):]
Az átugrandó útválasztók számát írhatja be (azon útválasztók számát, amelyeken keresztül a kommunikáció zajlik). Ha ez az érték túl kicsi, akkor előfordulhat, hogy a kiszolgálógépet nem sikerül hálózati felderítéssel felderíteni. Ha nem kíván útválasztókon keresztül kommunikálni, adja meg az „1” értéket.
[User Account ID for Authentication:]/[New Password:]
A kiszolgálógépként használandó készüléken Rendszergazda jogosultságokkal rendelkező felhasználói fiók azonosítóját és jelszavát írhatja be.
[Allow custom settings to be applied during operation]
A jelölőnégyzet bejelölésével megadhatja, hogy a <Nyelv/Billentyűzet váltás>, <Kisegítő lehetőségek> és <Személyes SSID és hálózati kulcs beállítás> beállítások akkor legyenek érvényesítve, amikor ez lehetségessé válik, ha rögtön a bejelentkezés után nem lehet őket érvényesíteni.
Az alábbi esetekben a szinkronizálás a 4. lépés végrehajtása nélkül is beállítható.
Ha a szinkronizálandó készülékek ugyanahhoz az útválasztóhoz tartoznak.
Ha a <Felhasználói hitelesítés használata> beállítása a kiszolgálógépen <Be> (lásd: <Felhasználói hitelesítés használata>), és bejelentkezési szolgáltatásként a Felhasználói hitelesítés van beállítva (lásd: Bejelentkezési szolgáltatások módosítása)
Ha az ügyfélgépen a [User Account ID for Authentication:] lehetőségnél semmi sincs beírva (az elem értéke null)
Ha az egyedi beállítások szinkronizálásának szolgáltatását a kiszolgálógépen indítják el (ha kiszolgáló-/ügyfélgépről van szó, akkor a beállítást úgy lehet megváltoztatni, hogy a kiszolgálószolgáltatást és az ügyfélszolgáltatást egyszerre indítják el)
Ha az egyazon hálózaton lévő egyedi beállítások szinkronizálását csak egy kiszolgálógép végzi
Ha a kiszolgálógép hálózati beállításaiban IPv4 és IPv6 is meg van adva, és az IPv6 élvez elsőbbséget, az ügyfélgép azonban letiltja az IPv6 protokollt, akkor az ügyfélgép nem fog tudni kereséssel csatlakozni. Írja be a rendeltetésihely-kiszolgáló címéhez tartozó IPv4-címet.
5
Kattintson a [Change] gombra.
6
Indítsa újra a készüléket. A készülék kikapcsolása/újraindítása
Folytassa a kiszolgálófunkciót ellátó készülék szinkronizálási beállításainak megadását.
A szinkronizálás kommunikációs naplójának ellenőrzése
A kommunikációs naplót az egyedi beállítások szinkronizálására szolgáló képernyőről tudja ellenőrizni. A naplót fájlként is le lehet tölteni.
Szintként a „Figyelmeztetés” érték kerül rögzítésre, ha a kiszolgálógép ideiglenesen nem tud kommunikálni.
Szintként a „Hiba” érték kerül rögzítésre, ha a bejegyzett adatmennyiség túllépte a felső korlátját, vagy ha a kiszolgálógéppel nem sikerül a hitelesítés.
Egyszerű szinkronizálási beállítások
Az egyedi beállítások szinkronizálása az azonos útválasztóhoz tartozó Canon többfunkciós nyomtatók vezérlőpaneljéről is elindítható.
Ügyfélgép esetében:
Nyomja meg a   <Felügyeleti beállítások>  <Eszközök kezelése> gombot  állítsa az <Egyedi beállítások szinkronizálása (Ügyfél)> lehetőséget <Enged> értékűre.
Hitelesítési módként a Felhasználói hitelesítésnek kell engedélyezve lennie.
Megjegyzés a szinkronizálás megszakításával kapcsolatban
Ha egy ügyfélgép megszakítja az egyedi beállítások szinkronizálását, akkor az ügyfélgép nem fogja tudni lekérni a kiszolgálógépen bejegyzett egyes felhasználók beállításait. Ezért ügyelni kell arra, hogy az egyedi beállítások szinkronizálásának megszakítása után előfordulhat, hogy a személyre szabott adatok egy olyan készüléken, amelyik ügyfélgép volt, nem a legfrissebb adatokat tartalmazzák.
6W23-0C5