<Vétel/Továbbítás>

Ez a szakasz a vételi beállítások megadásának módját mutatja be.
<Felhasználói adatok listája adás/vétel>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Nyugta nyomtatás>
Listát nyomtathat a készüléken bejegyzett küldési/fogadási beállításokról. Felhasználói adatok listája adás/vétel
<Fax felhasználói adatok listája>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Nyugta nyomtatás>
Listát nyomtathat a készüléken bejegyzett faxbeállításokról. Fax felhasználói adatok listája
<Nyomtatás mindkét oldalra>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>
Azt választhatja ki, hogy a dokumentumok fogadásakor a készülék a papír mindkét oldalára nyomtasson-e.
<Papírfiók kiválasztás>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>
Azt állíthatja itt be, hogy miként nyomtassa ki a készülék a vett dokumentumot, ha nincs a méretének megfelelő papír a készülékben. Négy nyomtatási módszer van.
<A kapcsoló>
A dokumentum képét két olyan méretű lapra nyomtatja a készülék, amelyeknek együttes mérete megegyezik a dokumentum méretével.
<B kapcsoló>
A dokumentum képét egy üres terület meghagyásával egy olyan méretű lapra nyomtatja a készülék, amelynek szélessége megegyezik a dokumentuméval.
<C kapcsoló>
A képet kicsinyítve olyan lapra nyomtatja a készülék, amelynek szélessége kisebb, mint a vett dokumentumé.
<D kapcsoló>
A képet olyan lapra nyomtatja a készülék, amelynek mérete nagyobb, mint a vett dokumentumé.
<Fax vételi méret kicsinyítés>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>
Azt választhatja ki, hogy a készülék lecsökkentse-e a fogadott dokumentumokat úgy, hogy a teljes dokumentum elférjen a papír nyomtatható területén.
<Vételi lábjegyzet nyomtatás>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>
Azt választhatja ki, hogy a készülék kinyomtasson-e olyan információkat a fogadott dokumentumok alján, mint a vétel időpontja és az oldalszám.
<Megszakítás és vételi feladatok nyomtatása>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>
Azt állíthatja be, hogy faxok/I-faxok fogadásakor a készülék felfüggessze-e az egyéb munkákat azért, hogy a fogadott faxot/I-faxot ki tudja nyomtatni.
<Újratovábbítási beállítás használata>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>
Azt választhatja ki, hogy a készülék továbbítsa-e a fogadott dokumentumokat más rendeltetési helyekre, így például a készülék Bizalmas fax vételi fiókjába vagy külső fájlkiszolgálóra. Ha a <Be> lehetőséget választja, a <Újratovábbítási beállítás> részben adja meg a továbbítási feltételeket.
<Fájlok kezelése továbbítási hiba esetén>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>
Azt állíthatja be, hogyan kezelje a készülék azokat a dokumentumokat, amelyeket nem sikerült továbbítani.
<Újratovábbítási beállítás>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>
A fogadott dokumentumok továbbításának feltételeit adhatja meg. Azt is beállíthatja, hogy a készülék feltétel nélkül minden bejövő dokumentumot továbbítson egy megadott rendeltetési helyre. Fogadott dokumentumok automatikus továbbítása
<Bizalmas fax vételi fiók beállítás/bejegyzés>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás> <Általános beállítások> <Fax/I-Fax vételi fiók beállítása>
Az egyes Bizalmas fax vételi fiókokhoz neveket rendelhet, és PIN-kódot is beállíthat.
<Memória vételi fiók PIN>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>  <Fax/I-Fax vételi fiók beállítása>
A Memória vételi fiókhoz PIN-kódot állíthat be.
<Fax memória lezárással>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>  <Fax/I-Fax vételi fiók beállítása>
Azt választhatja ki, hogy a fogadott faxdokumentumokat a készülék elmentse-e a Memória vételi fiókba. Fogadott dokumentumok mentése a készülékre (Memóriafogadás)
<I-fax memória lezárással>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>  <Fax/I-Fax vételi fiók beállítása>
Azt választhatja ki, hogy a fogadott I-fax-dokumentumokat a készülék elmentse-e a Memória vételi fiókba. Fogadott dokumentumok mentése a készülékre (Memóriafogadás)
<Memórialezárás kezdete>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>  <Fax/I-Fax vételi fiók beállítása>
A Fogadás a memóriába funkció bekapcsolásának időpontját adhatja meg. A megadott időpontban a készülék automatikusan a Fogadás a memóriába üzemmódra vált át.
<Memórialezárás vége>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>  <Fax/I-Fax vételi fiók beállítása>
A Fogadás a memóriába funkció kikapcsolásának időpontját adhatja meg. A megadott időpontban a készülék automatikusan leállítja a Fogadás a memóriába üzemmódot.
<Osztott adat vételi idő túllépés>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>  <Fax/I-Fax vételi fiók beállítása>
Azt az időtartamot adhatja meg, amelynek elteltével a készülék megszakítja a vételt, amikor osztott I-faxot fogad, és a későbbi adatok fogadása nem sikerül. A készülék kinyomtatja a megadott idő előtt beérkezett adatokat.
<Ideiglenesen tárolt fájl továbbítása Mem. vételi fiókba>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>  <Fax/I-Fax vételi fiók beállítása>
Azt adhatja meg, hogy a fogadott dokumentumokat a készülék automatikusan továbbítsa-e a Memória vételi fiókba, ha hiba stb. miatt nem lehet őket kinyomtatni. Fogadott dokumentumok mentése a készülékre (Memóriafogadás)
<Mindig küldjön értesítést vételi hibánál.>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Általános beállítások>
Azt választhatja ki, kapjon-e értesítést a feladó arról, ha egy I-fax fogadása nem sikerült.
<ECM vétel>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Fax beállítások>
A faxok fogadására megadhatja a Hibajavító módot (Error Correction Mode, ECM).
<Fax vételi eredményjelentés>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Fax beállítások>
A Fax vételi eredményjelentés egy olyan jelentés, amelyben ellenőrizheti, hogy a faxok vétele megfelelő volt-e. A készüléket be lehet állítani úgy is, hogy dokumentumok vétele után automatikusan kinyomtassa ezt a jelentést, vagy úgy is, hogy csak vételi hiba esetén. Fax vételi eredményjelentés
<Bizalmas fax vételi fiók vételi nyugta>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Fax beállítások>
A Bizalmas fax vételi fiók vételi nyugtája egy olyan jelentés, amelyben ellenőrizheti, hogy a dokumentumok vétele a Bizalmas fax vételi fiókba megfelelő volt-e. A készüléket be lehet állítani úgy, hogy dokumentumok vétele után automatikusan kinyomtassa ezt a jelentést. Bizalmas fax fiók vételi nyugta
<Vételi kezdősebesség>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Fax beállítások>
A vételi kezdősebességet változtathatja meg. Ez a beállítás akkor hasznos, ha egy dokumentum vételének megkezdése a vonal rossz minősége miatt nehézségekbe ütközik.
<Vételi jelszó>
  <Funkció beállítás>  <Vétel/Továbbítás>  <Fax beállítások>
ITU-T szabványnak megfelelő jelszót állíthat be. Ha egy ITU-T szabványt használó másik féltől olyan dokumentum érkezik, amelyben nincs beállítva alcím, akkor a készülék ellenőrzi a vételi jelszót. Ha a talált jelszó nem egyezik meg az ezzel a beállítással beállítottal, vagy a dokumentumhoz nincs jelszó csatolva, akkor a készülék nem fogadja a dokumentumot.
6W23-0FF