Jelentések és kimutatások nyomtatása

A különféle információkról, például a másolt oldalak összesített számáról, a kommunikációs eredményekről és a készülék beállításairól jelentéseket és kimutatásokat nyomtathat ki.

A másolt és nyomtatott oldalak számáról szóló jelentés kinyomtatása

Jelentés a számlálókról
A jelentést kinyomtatva ellenőrizheti az összes másolt és nyomtatott oldal számát, valamint az összes beolvasott és faxolt oldalt számát.
Oldalszámlista
A jelentést kinyomtatva részlegazonosítónként ellenőrizheti az összes másolt, nyomtatott és beolvasott oldal* számát. A lista nyomtatásához rendszergazdai jogosultsággal kell bejelentkeznie. Bejelentkezés a készülékre
* A jelentésben szereplő számok a lapok másolt vagy nyomtatott oldalain alapulnak. A számláló értéke tehát 1-gyel nő, ha egy lapnak csak egy oldalára nyomtat, és 2-vel, ha a lapnak mindkét oldalára nyomtat.

A használati előzmények listájának nyomtatása

Ha megnyomja az <Állapotfigyelő> gombot, megjelenik az Állapotfigyelő képernyő, ahol ellenőrizheti az egyes funkciók, így a másolás, nyomtatás, e-mail-küldés, faxküldés/-fogadás stb. használati előzményeit. A képernyőről az egyes funkciók használati előzményeit ki is nyomtathatja.
Ha a kinyomtatott lista „EREDMÉNY” oszlopában az „NJ” érték szerepel, az okok és a lehetséges megoldások meghatározásához ellenőrizze a „#” jel után álló háromjegyű számot.
Ha a   <Felügyeleti beállítások> <Eszközök kezelése> <Hozzáférés korlátozása más felhasználó munkáihoz> beállítása <Be>, akkor azoknak a munkáknak a helyén, amelyek nem a bejelentkezett felhasználóhoz tartoznak, „***” jelenik meg, és ezeken nem lehet műveleteket végezni. Ha rendszergazdai jogosultsággal jelentkezik be, az összes felhasználó munkái megjelennek.
1
Nyomja meg az <Állapotfigyelő> gombot.
2
Jelenítse meg az egyes funkciók használati előzményeit, és nyomtassa ki a listát.
Másolási/nyomtatási napló
Küldési/fogadási napló
Faxküldési/-fogadási napló
Tárolási napló

Kommunikációs eredményekről szóló jelentés nyomtatása

Kinyomtathatja a faxok, e-mailek vagy I-Faxok küldésének/fogadásának eredménylistáját, valamint az elemek fájlkiszolgálón való tárolásának eredményit. A jelentések nyomtatását be lehet állítani úgy, hogy automatikusan megtörténjen, vagy csak hiba előfordulása esetén. A beállítást azonban megváltoztathatja úgy is, hogy csak megadott időben legyen nyomtatás, vagy egyáltalán ne nyomtasson a készülék. A jelentést emellett el is küldheti egy megadott rendeltetési helyre CSV-fájlként.
Ha a kinyomtatott lista „EREDMÉNY” oszlopában az „NJ” érték szerepel, az okok és a lehetséges megoldások meghatározásához ellenőrizze a „#” jel után álló háromjegyű számot.
Ha a   <Felügyeleti beállítások> <Eszközök kezelése> <Hozzáférés korlátozása más felhasználó munkáihoz> beállítása <Be>, akkor azoknak a munkáknak a helyén, amelyek nem a bejelentkezett felhasználóhoz tartoznak, „***” jelenik meg, és ezeken nem lehet műveleteket végezni. Ha rendszergazdai jogosultsággal jelentkezik be, az összes felhasználó munkái megjelennek.
Kommunikáció-kezelési jelentés
A készüléket beállíthatja úgy, hogy automatikusan kinyomtassa a jelentést, vagy küldje el CSV-fájlként a Címjegyzékbe bejegyzett rendeltetési helyekre olyankor, amikor a rendszer eléri a kommunikációs eredmények megadott számát, beleértve a küldött vagy fogadott faxokat, e-maileket és I-faxokat, valamint a fájlkiszolgálón elmentett elemeket. A készüléket úgy is beállíthatja, hogy a jelentést egy megadott időpontban nyomtassa ki vagy küldje el CSV-fájlként.
Adási eredményjelentés
A készüléket beállíthatja úgy, hogy automatikusan kinyomtassa a küldési eredményekről szóló jelentést, beleértve a küldött faxokat, e-maileket és I-faxokat, valamint a fájlkiszolgálón elmentett elemeket. A beállítást úgy is megadhatja, hogy a készülék csak hiba esetén nyomtassa ki a jelentést. Ezt a jelentést csak rendszergazdai jogosultságokkal bejelentkezve nyomtathatja ki.
Fax forgalmi napló
A készüléket beállíthatja úgy, hogy automatikusan kinyomtasson egy jelentést a faxküldésekről és -fogadásokról, vagy küldje el CSV-fájlként a Címjegyzékbe bejegyzett rendeltetési helyekre olyankor, amikor a rendszer eléri a küldött vagy fogadott faxok megadott számát. A készüléket úgy is beállíthatja, hogy a jelentést egy megadott időpontban nyomtassa ki vagy küldje el CSV-fájlként.
Faxadási eredményjelentés
A készüléket úgy is beállíthatja, hogy a jelentést minden faxküldéskor automatikusan kinyomtassa. A beállítást úgy is megadhatja, hogy a készülék csak hiba esetén nyomtassa ki a jelentést.
Fax vételi eredményjelentés
Beállíthatja, hogy a készülék minden faxfogadáskor automatikusan Fax vételi eredményjelentést nyomtasson. Be lehet állítani azt is, hogy a készülék a jelentést csak hiba előfordulása esetén nyomtassa ki.
Bizalmas fax fiók vételi nyugta
A készüléket beállíthatja úgy, hogy automatikusan kinyomtassa a jelentést, amikor egy fogadott faxot a Bizalmas fax vételi fiókba mentenek. A beállítást úgy is megadhatja, hogy a készülék ne nyomtassa ki a jelentést.
Nyomtatójelentés
Kinyomtathatja a nyomtatófunkciókról, például a betűtípusok listájáról és állapotáról szóló jelentést.

Beállításlista nyomtatása

A készülékbe bejegyzett információkat és beállításokat, például a bejegyzett rendeltetési helyeket, küldési/fogadási beállításokat, faxbeállításokat, továbbítási feltételeket stb. lista formájában ki lehet nyomtatni.
Címlisták
Kinyomtathatja a Címjegyzékbe vagy az egygombos hívásbillentyűkre bejegyzett rendeltetési helyek listáját.
Felhasználói adatok listája adás/vétel
Kinyomtathatja a Beállítás/Bejegyzés részben a <Adás> és <Vétel/Továbbítás> elemekhez megadott beállítások listáját.
Fax felhasználói adatok listája
Kinyomtathatja a Beállítás/Bejegyzés részben a <Adás> és <Vétel/Továbbítás> elemekkel végzett faxfunkcióhoz megadott beállítások listáját.
Továbbítási beállítások
Kinyomtathatja a Beállítás/Bejegyzés részben a <Vétel/Továbbítás> elemmel végzett fax- és I-Fax-továbbításhoz megadott beállítások listáját. Ezt a listát csak rendszergazdai jogosultságokkal bejelentkezve nyomtathatja ki.
Hálózati beállítási lista
Kinyomtathatja a <Hálózat> elemhez a <Beállítások> részen belül a Beállítás/Bejegyzés alatt megadott beállítások listáját.
Rendszer-információs lista
Listát nyomtathat a készülékre telepített alkalmazásokra és egyes rendszeralkalmazásokra vonatkozó információkról. Ezt a listát csak rendszergazdai jogosultságokkal bejelentkezve nyomtathatja ki.
LDAP-kiszolgálóbejegyzési lista
Listát nyomtathat a készüléken bejegyzett LDAP-kiszolgálói beállításokról. Ezt a listát csak rendszergazdai jogosultságokkal bejelentkezve nyomtathatja ki.
IPSec-házirendlista
Listát nyomtathat a készüléken bejegyzett IPSec-házirendi beállításokról. Ezt a listát csak rendszergazdai jogosultságokkal bejelentkezve nyomtathatja ki.
6W23-0HL