IPv4-cím beállítása

IPv4-címet kétféle módon állíthat be: a DHCP használatával automatikus kiosztással vagy kézi megadással. Válassza ki az egyiket a környezetnek megfelelően. Szükség szerint tesztelje a kapcsolatot.

IPv4-cím beállítása

1
Nyomja meg a gombot.
2
Nyomja meg a <Beállítások>  <Hálózat>  <TCP/IP beállítás>  <IPv4 beállítások> lehetőséget.
3
Az IPv4-beállítások engedélyezéséhez nyomja meg az <IPv4 használata> <Be> <OK> gombot.
4
Nyomja meg az <IP cím beállítás> lehetőséget, és állítsa be az IP-címet.
Beállíthatja az automatikus kiosztást és a kézi kiosztást is. Ha mindkettőt beállítja, és a <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> lehetőséget <Ki> értékre állítja, az automatikus IP-cím visszakeresésének sikertelensége esetén a kézzel beírt IP-címet használja.
Automatikus kiosztás a DHCP segítségével
Nyomja meg a <DHCP> vagy az <Auto IP> lehetőséget. Válassza ki az egyiket az Ön hálózati környezetének megfelelően. Ha mind a <DHCP>, mind pedig az <Auto IP> lehetőséget kiválasztja, a DHCP segítségével végzett automatikus kiosztás élvez elsőbbséget.
Ha megnyomja az <Auto IP> lehetőséget, automatikusan elindul a hálózatban (LAN) az elérhető IP-cím keresése, és megtörténik minden elem értékének kiosztása. Ez a funkció a DHCP-szerver használata nélkül osztja ki az IP-címet. Azonban az útválasztó tartományán kívüli kommunikáció nem érhető el.
Olyan környezetben, ahol sem a <DHCP>, sem az <Auto IP> nem használható, bármelyikük kiválasztásakor használhatatlan lesz a kommunikáció, mert a készülék azt próbálja ellenőrizni, hogy a hálózaton van-e szolgáltatás.
Beállítás kézi bevitellel
1
Győződjön meg arról, hogy a <DHCP> és az <Auto IP> is megszakadt.
A kettő bármelyikének kiválasztása esetén nyomja meg a gombot a megszakításhoz.
2
Írja be az IP-címet, az alhálózati maszkot és az átjáró címét.
Nyomja meg az adott lehetőségnek megfelelő gombot, és adja meg az értékeket.
5
Nyomja meg az <OK> gombot.
6
Nyomja meg az   <Igen> gombot.

A kapcsolat tesztelése IPv4-cím esetében

Megfelelően csatlakoztatott készüléknél a Távvezérlés bejelentkezési képernyőjét megjelenítheti a számítógépről (A Távvezérlés indítása). A kapcsolatot a készülék vezérlőpultján is tesztelheti.
  <Beállítások>  <Hálózat>  <TCP/IP beállítás>  <IPv4 beállítások>  <PING parancs>  Adja meg bármely egyéb használatban lévő készülék címét  <Start>
Megfelelően csatlakoztatott készüléknél megjelenik a <Válasz a gazdagéptől.> üzenet.
Megfelelően beállított IP-címek mellett is előfordulhat, hogy a készülék nem csatlakoztatható a hálózathoz, ha kapcsoló hubhoz van csatlakoztatva. Ebben az esetben késleltesse a készülék kommunikációindításának időzítését, és próbálja meg ismét csatlakoztatni. Várakozási idő beállítása a hálózathoz történő csatlakoztatás esetén
6W23-00L