Egyéb hálózati beállítások

Végezze el az alábbi beállításokat a rendelkezésre álló hálózati környezetnek megfelelően.

Az FTP PASV módjának beállítása

A PASV a fájlátvitel során használt FTP kommunikációs mód. Nyomja meg a <Be> gombot ehhez a beállításhoz, hogy akkor is engedélyezze a készülék kapcsolódását az FTP-szerverre, ha a készülék a tűzfalon belül van. Előzetesen ellenőrizze, hogy az FTP-szerver oldalán be van-e állítva a PASV mód.
  <Beállítások>   <Hálózat>  <TCP/IP beállítás>  <PASV mód használata FTP-hez>  <Be>  <OK>

SNTP beállítások elvégzése

Az SNTP a hálózaton az időszerver használata során az idő beállítására szolgáló protokoll. Az SNTP használatára akkor kerül sor, ha a készülék és a szerver között be kell állítani az időt, és a biztonsági hitelesítés LDAP-szerverhez való hozzáférés idején zajlik. Állítsa be előzetesen az időbeli különbséget (időzóna), mert a műveletek az egyezményes koordinált világidőn (UTC-n) alapulnak. A dátum és az idő beállítása
1
Nyomja meg a gombot.
2
Nyomja meg a <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás> <SNTP beállítás> lehetőséget.
3
Nyomja meg a <Be> gombot az <SNTP használata> lehetőségnél, és végezze el a szükséges beállításokat.
<Lekérési időköz>
Az idő beállításához adja meg perc értékben az előírt intervallumot.
<NTP szerver cím>
Adja meg az NTP-szerver IP-címét. Az IP-cím helyett a DNS-szerver használata esetén alfanumerikus karakterek segítségével megadhatja a „host name.domain name” (FQDN) értéket. (Példa: „ntp.example.com”).
<NTP szerver ellenőrzés>
Ellenőrizheti a regisztrált szerver és az SNTP közötti kommunikáció állapotát. A megfelelően létrejött kapcsolat esetében megjelenik az „OK” felirat. Azonban csak a kommunikáció állapota van jóváhagyva, és az idő nincs beállítva.
Hogy elvégezze az idő SNTP-n keresztüli szinkronizálását az NTP-szerverrel, az időzónát előre állítsa be azon a helyen, ahol a készüléket használják. A dátum és az idő beállítása
4
Nyomja meg az <OK> gombot.
5
Nyomja meg az   <Igen> gombot.

A készülék figyelése az eszközfelügyeleti rendszerekről

Az iW Management Console vagy hasonló eszközkezelő szoftver használata mellett a szerver segítéségével a hálózaton különböző információkat gyűjthet össze/kezelhet, például beállítási információkat, címmel kapcsolatos információkat és a készülék hibájára vonatkozó információkat.
1
Nyomja meg a gombot.
2
Nyomja meg a <Beállítások> <Hálózat> <TCP/IP beállítás> <Multicast Discovery beállítás> lehetőséget.
3
Állítsa a <Válasz> lehetőséget <Be> értékre, nyomja meg a <Hatókör neve> lehetőséget, és adja meg a hatókör nevét.
Adja meg a Multicast Discovery beállítások használatával a <Hatókör neve> lehetőségben megadott hatókör nevét.
4
Nyomja meg az <OK> gombot.
5
Nyomja meg az   <Igen> gombot.
6W23-014